economie

20 apr 2010, 21:09

Protest van drie natuur- en milieuorganisaties tegen vergunning scheepswerf GSC/Greendeck in Waterhuizen

De conceptmilieuvergunning van de Groningen Scheepswerf Combinatie/Greendeck in Waterhuizen biedt onvoldoende garantie dat schade aan natuur en milieu voorkomen wordt. Dat stellen drie natuur- en milieuorganisaties. Zij tekenen protest aan tegen de vergunning zoals die door GSC/Greendeck is aangevraagd. Volgens de natuurorganisaties grenst de werf aan waardevolle natuurgebieden. Dus zijn strenge maatregelen nodig ter bescherming van natuur en milieu. Die ontbreken volgens het drietal in de huidige vergunning.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningen Scheepswerf Combinatie/Greendeck bevindt zich in een ecologisch waardevol gebied. De werf grenst aan de ecologische verbindingszone tussen twee natuurgebieden van Stichting Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. Ook staat het Winschoterdiep waaraan de scheepswerf ligt in directe verbinding met het Zuidlaardermeer.
De Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten hebben geen probleem met de vestiging van de werf in Waterhuizen, maar eisen wel goede randvoorwaarden. De scheepswerf produceert volgens hen teveel licht en geluid en is verantwoordelijk voor vervuiling van water. Het gevaar bestaat dat deze situatie, door de vergunning zoals die nu is aangevraagd, wordt gelegaliseerd. Dat is voor hen onaanvaardbaar.
Verstorende werking
Op de plek van de Groningen Scheepswerf Combinatie/Greendeck zijn eerder scheepswerven geweest. Nieuw is dat er veel grotere en veel meer schepen tegelijk worden gebouwd. Ook wordt er tot laat in de avond doorgewerkt. Dit betekent dat er veel meer licht en geluid worden geproduceerd.
Licht en geluid kunnen een ernstig verstorende werking hebben op de flora en fauna van de nabijgelegen natuurgebieden. Licht in de avond- en nachtelijke uren ontregelt de biologische klok van vogels. Hierdoor gaan ze op de verkeerde momenten nestelen en broeden, met alle gevolgen van dien voor het nageslacht. Ook raken trekvogels en insecten door licht gedesoriënteerd. Medewerkers van Het Groninger Landschap stelden vast dat er sprake is van ernstige lichthinder op 1,5 kilometer afstand van de werf. Daarnaast constateerden omwonenden dat er op de kade vaak verf wordt gespoten zonder beschermende maatregelen waardoor veel verfresten in het milieu terecht komen.
Eenvoudige voorschriften
De Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten constateren dat in de huidige vergunning veel maatregelen ontbreken die elders wel in vergelijkbare situaties worden voorgeschreven. Met een aantal doeltreffende en deels eenvoudige aanvullende voorschriften kan de overlast voor natuur en milieu aanzienlijk beperkt worden. De provincie kan hierin een belangrijke rol spelen.
Verder ontbreekt een beoordeling van de effecten die de scheepswerf op de omliggende natuur heeft. De natuur- en milieuorganisaties gaan ervan uit dat de provincie Groningen in de definitieve vergunning rekening houdt met deze kritische opmerkingen zodat een gang naar de rechter voorkomen wordt.