economie

16 okt 2008, 08:08

Project voor creative industry Groningen

De Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen gaan samen de ‘creative industry’ in Groningen versterken. De organisaties doen dit door creatieve ondernemers te adviseren over verbetering van hun bedrijfsvoering. Er doen ondertussen al twintig ondernemers mee aan het project.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De belangstelling voor deelname is groot. Veel creatieve ondernemers worstelen met vragen die betrekking hebben op hun bedrijfsvoering. Deze vragen worden door docenten van de Hanzehogeschool Groningen en adviseurs van HanzeConnect (zakelijke dienstverlener van de hogeschool) beantwoord. Ook de diversiteit in vragen is groot: de ene ondernemer wil gecoached worden op strategisch niveau terwijl de andere juist een marketingplan wil opzetten voor het in de markt zetten van een nieuw ontwerp. Ook het opstellen van investeringsplannen is een veel voorkomend onderwerp.

De adviestrajecten worden gefinancierd vanuit de zogenaamde innovatievouchers, die verkrijgbaar zijn bij Senter Novem (ministerie EZ). Bedrijven krijgen met zo’n voucher recht op 2.500 euro, die ze kunnen besteden bij een kennisinstelling.

De pilot is een opmaat voor een grotere projectaanvraag, waarbij creatieve ondernemers uit de provincie Groningen de doelgroep zijn. Dit vervolgproject kent twee doelen: de professionalisering van individuele ondernemers uit de creatieve sector en het leggen van bruggen tussen creatieven en ‘gewone MKB-bedrijven’. Dit project start waarschijnlijk in het voorjaar van 2009.