economie

14 okt 2010, 21:09

Prof. Heertje in Groningen : “In vastgoed zijn de klanten uit beeld verdwenen”

Prof. dr. Koos Duppen, lid van het College van Bestuur van de Rijks Universiteit Groningen en verantwoordelijk voor het vastgoed van de RUG heeft het eerste exemplaar ontvangen van het Vastgoedrapport Groningen | Assen 2010. Na afloop van de bijeenkomst gaf de bekende econoom prof. Heertje, in aanwezigheid van meer dan 400 prominenten uit de Groninger vastgoedbranche, zijn ongezouten mening over de vastgoedmarkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vastgoedbranche moet zich volgens Heertje meer richten op de wensen van de klant en activiteiten ontwikkelen die van belang zijn voor partijen die nu en in de toekomst actief zijn. De klanten zijn uit beeld verdwenen. Dit moet veranderen. Duurzaamheid en innovatie vervullen hierbij een belangrijke rol en voorzien in de behoefte van nu en straks. Daar moet volgens Heertje de focus liggen. “De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid ligt bij ons allemaal en daarom moet bij vastgoedontwikkelingen meer gekeken worden naar kwaliteit en niet alleen naar kwantiteit. Duurzaamheid zorgt voor een aanzienlijke kwalitatieve verbetering van het leefmilieu en de vastgoedbranche draagt hierin een grote verantwoordelijkheid.”

Daarnaast hamerde Heertje op transparantie bij grote bouwprojecten, zoals Meerstad en Blauwestad.
Tot slot pleitte Heertje voor meer overkoepelend denken. Waarom leegstaande kantoren slopen en niet renoveren? En waarom niet uit oogpunt van duurzaamheid alle woningen in Nederland renoveren? Volgens Heertje moet er meer gekeken worden naar de kansen en mogelijkheden van bijvoorbeeld krimp, vergrijzing en de toename van de levensverwachting en niet alleen naar de kostenkant. Kortom, een herbezinning op de rol van vastgoed in het geheel is noodzakelijk.

Conclusies vastgoedrapport

Het rapport concludeert dat het contrast tussen stad en platteland in de regio Groningen-Assen zich steeds scherper af tekent. In de regio krimpt de markt voor woningen. Toch is er in Groningen, en in iets mindere mate in Assen, de komende jaren nog groei te verwachten. In de periode 2010 tot 2040 neemt het aantal inwoners van Groningen toe met 17 procent. In de woningmarkt is een overaanbod van appartementen. De vraag naar grondgebonden woningen wordt groter. De bouwers en ontwikkelaars moeten meer inspelen op de wensen van de consument.

In de winkelmarkt zijn A1 locaties nog steeds schaars in de regio Groningen/Assen. Hier is de leegstand niet toegenomen. De kantorenmarkt echter laat een stijging van het aanbod zien: voor Groningen is het aanbod gestegen met 27% t.o.v. 2009 en in Assen is dit percentage 5%.

Samenwerking Hanzehogeschool Groningen
Het vastgoedrapport is tot stand gekomen in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, opleiding Vastgoed en Makelaardij. Het rapport is opgesteld door derdejaars ‘honours’ studenten. Dat zijn toptalenten van de opleiding die extra vakken volgen en toegepast onderzoek doen op een complex niveau. Door de hogeschool is het rapport beloond met een 8. Een student van de opleiding Vastgoed en Makelaardij kan uiteindelijk aan het werk bij een woningcorporatie, makelaar, belegger,
vastgoedmanagementorganisatie of projectontwikkelaar.