economie

22 apr 2010, 20:08

Prof. dr. H.W. Frijlink en dr. A.H. de Boer winnen Wubbo Ockelsprijs 2010

Het bestuur van de Stichting Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen heeft op voordracht van de jury besloten de Wubbo Ockelsprijs 2010 toe te kennen aan prof. dr. H.W. (Erik) Frijlink en dr. A.H. (Anne Haaije) de Boer, ing. Zij zullen op 21 april a.s. tijdens een bijeenkomst in de Gasunie de prijs ontvangen uit handen van burgemeester dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. De prijsuitreiking wordt gecombineerd met de uitreiking van de Wubbo Ockels Juniorprijs. De prijswinnaars, werkzaam bij de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen, ontvangen de prijs voor de succesvolle ontwikkeling van een innovatieve inhaler voor astma- en COPD patiënten (de Novolizer).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ontwikkeling van de Novolizer
Anne Haaije de Boer en Erik Frijlink hebben een innovatieve poederinhalator ontwikkeld tegen astma en COPD die ten opzichte van bestaande inhalatoren vele voordelen biedt. Hun ontwerp is het resultaat van jaren lang intensief onderzoek naar de toediening van geneesmiddelen aan de luchtwegen. Met de nieuwe inhalator, de Novolizer, komt het geneesmiddel veel dieper in de longen terecht waardoor het niet alleen effectiever werkt, maar ook veel minder bijwerkingen geeft. De Novolizer is door patiënten veel eenvoudiger te bedienen en geeft signalen af waardoor de patiënt weet dat hij/zij goed heeft geïnhaleerd. De Novolizer is inmiddels wereldwijd op de markt gebracht en het aantal geneesmiddelen tegen astma en COPD dat met deze inhalator kan worden ingenomen wordt binnenkort verder uitgebreid. Verschillende farmaceutische bedrijven zijn daarbij betrokken. Daarnaast werken de Boer en Frijlink met hun team van specialisten momenteel aan een speciale wegwerpinhalator (de Twincer) voor geneesmiddelen tegen onder andere taaislijmziekte en tuberculose. Deze nieuwe inhalator is ook geschikt voor vaccinaties tegen influenza (griep) en andere infectieziekten en mag zich nu al in een grote belangstelling van de farmaceutische industrie verheugen. Verwacht wordt daarom dat ook deze nieuwe Twincer over een aantal jaren beschikbaar komt voor de patiënt.

Jury
De jury bestaat uit prof.dr. E. Bleumink, dr. ir. P.A. Gielen en mevrouw mr. T. Faber en heeft elf inzendingen beoordeeld.

Wubbo Ockelsprijs
In 1986 is de Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen ingesteld als eerbewijs voor de buitengewone prestaties die prof.dr. W.J. Ockels heeft geleverd tijdens de ruimtevlucht van de Challenger in 1985. Hij leverde toen in het Europese Space-Lab een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk natuurkundig en medisch onder¬zoek.

De prijs bestaat uit een plastiek van de Groninger kunstenaar Hugo Hol, een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro.