economie

13 mrt 2013, 22:10

Prof. dr. Greetje van der Werf in Raad van Toezicht Noorderpoort Groningen

Met ingang van 12 maart is Mw. Prof. Dr. Greetje van der Werf benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Noorderpoort. Mw. Van Der Werf zal de portefeuille onderwijs op zich nemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Huidige functies van Mw. van der Werf zijn hoogleraar onderwijzen en leren aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION), samen met  prof. dr.  R.J. Bosker.


Nevenfuncties van Mw. van der Werf zijn Vice-voorzitter Politieonderwijsraad en geassocieerd lid van de Onderwijsraad.