economie

11 sep 2011, 17:05

* Ingrijpende plannen Regiotram Groningen gepresenteerd. *Wat gaat er gebeuren?

Het college van B en W van Groningen heeft vanmiddag plannen gepresenteerd voor de komst van de (Regio-)tram. Als het doorgaat, rijdt er al over vijf jaar een tram in Groningen. Overigens blijft het nog de vraag of het doorgaat, want de PvdA begint zich af te vragen of het misschien niet beter is de invoering uit te stellen. Mocht het wel doorgaan, dan hieronder een overzicht van wat er precies gaat gebeuren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tussen de Steentilbrug en het Gedempte Kattendiep komt een nieuw plein over het water van het Schuitendiep. Over dat plein rijdt in 2016 Lijn 1 van de RegioTram, tussen het Damsterdiep
en het Gedempte Kattendiep. Het Schuitendiep is onderdeel van de verbinding tussen Hoofdstation, UMCG en Zernike. Dat is een van de nadere uitwerkingsvoorstellen die de bestuurscolleges van gemeente en provincie Groningen hebben vastgesteld.


De uitwerkingen maken deel uit van het zogenaamde Voorlopig Ontwerp: de voorstellen voor de inrichting van de straten langs de route van de RegioTram. Daar is het afgelopen voorjaar een
inspraakronde over geweest. De resultaten daarvan hebben gemeente en provincie in de zomer verwerkt.

Nieuw plan voor Oosterhamrikkade

Voor beide tramlijnen is het Voorlopig Ontwerp nu klaar. Voor de Oosterhamrikkade heeft het projectbureau RegioTram een oplossing uitgewerkt die afwijkt van de oorspronkelijke ideeën. In het nieuwe voorstel gaat de tram zoveel mogelijk over de huidige busbaan rijden.

Tussen de Bloemsingel en de Oosterhamrikkade komt een brug over het Oosterhamrikkanaal. Het Oosterhamrikkanaal krijgt
groene oevers, ter versterking van de ecologische structuur. Dat is een van de uitgangspunten van de gemeente voor de verdere ontwikkeling van de Oosterhamrikzone.

Met de keuze voor de tram op de busbaan komt er de eerste jaren geen autoverbinding tussen de Oosterhamrikkade en de Oostelijke Ringweg. Tijdens de inspraakperiode in het voorjaar bleken de
meningen hierover verdeeld.

Veel bewoners zijn tegen een nieuwe autoverbinding en pleitten ervoor de bestaande situatie zoveel mogelijk te handhaven. Het UMCG en de ondernemers van het Ebbingekwartier wilden juist wel een autoverbinding. Gemeente en provincie willen de discussie hierover op een later moment voortzetten in het kader van een breder plan voor de ontwikkeling van dit deel van de stad. De bestuurders geven voorrang aan snelle realisatie van de twee tramlijnen, om de bereikbaarheid van de stad op korte termijn te verbeteren.

Parkeren

Op verschillende plaatsen langs de route verdwijnen in totaal enkele tientallen parkeerplaatsen op straat. Ongeveer 50 langs de Oostersingel, de WA Scholtenstraat en de Bloemsingel, en 42 aan het meest zuidelijke deel van de Oosterhamrikkade. De parkeerplaatsen daar worden nauwelijks gebruikt.


Bewoners die nu betaald parkeren aan de Oostersingel, de WA Scholtenstraat en de Bloemsingel kunnen tegen gereduceerd tarief terecht in de nieuwe parkeergarages Boterdiep en Damsterdiep.
Andere wijzigingen in het Voorlopig Ontwerp hebben betrekking op de halte van de tram op het hoofdstation, de inrichting van de Zonnelaan, het busverkeer over het Damsterdiep en de inrichting
het plein bij het Noorderstation. Het café hier wordt afgebroken. Er komt een nieuw café iets verderop; dit in goed overleg met de exploitant. Voor de ondernemers in het Ebbingekwartier komt de tramhalte aan het Boterdiep wat zuidelijker te liggen; vlakbij het winkelgebied van de Ebbingestraat, bij de parkeergarage.

Besluitvorming en aanbesteding


De besturen van gemeente en provincie Groningen hebben de voorstellen en het inspraakrapport voorgelegd aan de Gemeenteraad en aan Provinciale Staten. De Gemeenteraad buigt zich er later\ deze maand over. Provinciale Staten in oktober. De stukken worden ook toegezonden aan alle overige gemeenten in de Regio Groningen – Assen en aan de provincie Drenthe.
Het project RegioTram is een initiatief van de gemeente en de provincie Groningen en de twaalf gemeenten en de twee provincies die samen de Regio Groningen – Assen vormen.

De aanbesteding van het project RegioTram is eind 2010 begonnen. Er zijn drie consortia van marktpartijen voor in de
race. Volgens plan wordt het project eind 2012 gegund. De aanleg van de twee tramlijnen kan dan in 2013 beginnen en duurt tot 2016.

Het Voorlopig Ontwerp dat nu gereed is bepaalt hoe de tram wordt
ingepast in de stad. Lijn 1 verbindt Hoofdstation Groningen, het UMCG en Zernike met elkaar, Lijn 2 rijdt via de Grote Markt tussen Hoofdstation Groningen en Kardinge.