economie

06 jul 2007, 00:12

Parkmanagement standaard op nieuwe bedrijventerreinen in Groningen

De gemeente Groningen gaat bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen standaard parkmanagement in voeren. Dit betekent voor ondernemers die kavels afnemen – als eerste geldt dit voor Westpoort – deelname aan een gezamenlijke vorm van bedrijventerrein-management.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondernemers en gemeente zijn via een vereniging van eigenaren-constructie samen verantwoordelijk voor (duurzaam) beheer en onderhoud, veiligheid en bewegwijzering. De trendsettende aanpak is uniek in Nederland en past naadloos in de discussie over het beter beheren van bedrijventerreinen en het tegengaan van verrommeling.

De kwaliteit van de bedrijventerreinen in Groningen en de verduurzaming daarvan krijgt al sinds 2002 via Terreinwinst aandacht in het gemeentelijk economisch beleid. Gezamenlijk parkmanagement leidt tot verlenging van de levensduur van bedrijventerreinen en de collectiviteit biedt kansen voor investeringen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Voor nieuwe bedrijventerreinen wordt de deelname verplicht voor elk nieuw te vestigen bedrijf. 100 % deelname is daarmee op voorhand gegarandeerd. Naast Westpoort geldt het straks ook voor Eemspoort-Zuid. Omdat in november 2007 de kavelverkoop voor Westpoort start, willen B&W voor die tijd de invoering van parkmanagement geregeld hebben.

Met externe partijen (zoals de Kamer van Koophandel en de bedrijventerreinverenigingen) is uitgebreid gesproken over het onderwerp, het voorgestelde model en de consequenties. Vanuit deze hoek is brede steun voor de gekozen aanpak.Om de bedrijven en de parkmanagementorganisatie duurzaam aan elkaar te binden is gekozen voor een soort coöperatieve vereniging. Deze juridische constructie is tevens de basis voor het parkmanagement om het terrein te beheren en te zorgen voor behoud van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Verder biedt deze basis de mogelijkheid voor samenwerking en de verdere ontwikkeling van faciliteiten en voorzieningen zoals gezamenlijke inkoop en diensten voor de bedrijven.Door het parkmanagement ontstaat een samenwerking waar gemeente en ondernemers gezamenlijk verantwoordelijk worden voor de nieuwe bedrijventerreinen. Dit zal het best zichtbaar zijn aan het gebied tussen de straat en het pand. Tussen gemeente en parkmanagement-organisatie wordt een overeenkomst gesloten over het onderhoud, waarbij de gemeente het “borgniveau” als uitgangspunt hanteert. Het parkmanagement krijgt daarbij een rol in het beheer en toezicht. Indien de bedrijven extra wensen hebben boven het door de gemeente geleverde pakket dan kiezen ze hier zelf voor en betalen daar dan ook zelf voor.