economie

17 mrt 2010, 09:09

Overstap notaris PlasBossinade naar Broekema Nielsen

PlasBossinade en notaris mr. Fokko Keuning nemen met ingang van 1 april 2010 afscheid van elkaar. Mr. Fokko Keuning zal zijn praktijk voortzetten in samenwerking met mr. Ariën Nielsen en mr. Henk Broekema van kantoor Broekema Nielsen te Groningen. Bij PlasBossinade zullen mr. Tjerk de Vries en mr. Gert Bossinade het notariaat voortzetten, in samenwerking met PlasBossinade Advocaten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het vertrek van mr. Fokko Keuning hangt samen met een verschil van inzicht over de wijze waarop het notariaat in de huidige tijd dient te worden vormgegeven. In goed overleg is besloten de samenwerking niet voort te zetten.

Na aansluiting van mr. Fokko Keuning bij Broekema Nielsen zal dit kantoor verder gaan onder de naam Broekema.Keuning.Nielsen. Kandidaat-notaris mr. Meinette Venema zal met mr. Fokko Keuning meegaan.