economie

29 jun 2012, 14:02

Opknapbeurt Zuidelijke ringweg Groningen stap dichterbij; kosten: 652 miljoen euro

De opknapbeurt van de zuidelijke ringweg is een stap dichterbij gekomen nu provincie en gemeente Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland het eens zijn geworden over de verdere aanpak van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ook de minister van Infrastructuur en Milieu stemt hiermee in. Het wegontwerp voor de ringweg zelf blijft grotendeels zoals het in 2011 is gepresenteerd. Voor de inpassing van de vernieuwde ringweg in de stad zijn wel enkele wijzigingen in het plan gewenst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De belangrijkste daarvan zijn een aanpassing bij het knooppunt Julianaplein/Vondellaan en de aanleg van een tunnel onder het spoor tussen de Helperzoom en de zuidkant van het Europapark, op een nader te bepalen plaats.

Dat heeft de stuurgroep Aanpak Ring Zuid vrijdag bekendgemaakt. Deze stuurgroep is het samenwerkingsverband van de gemeente en de provincie Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Onderzoek naar verkeersstromen

De wijzigingen in het plan zijn een verdere uitwerking van het zogenaamde Voorlopig Ontwerp (VO) voor de ombouw van de zuidelijke ringweg, dat eind 2011 werd gepresenteerd. De wijzigingen zijn mede gebaseerd op prognoses van de verkeersstromen die ontstaan na de ombouw van de Ring Zuid. Daar heeft de stuurgroep Aanpak Ring Zuid de afgelopen maanden berekeningen voor laten maken.

De berekeningen op basis van het VO van eind 2011 wezen uit dat het verkeer op de ringweg zelf op een enkel knelpunt na vlot doorstroomt na de ombouw. Maar ze voorspelden ook verschuivingen in de verkeersstromen in de zuidelijke stadswijken. Sommige straten zouden rustiger worden, andere juist drukker. De stuurgroep vond de voorspelde toename van het autoverkeer in de Vondellaan en de Waterloolaan onacceptabel. Daarom is de afgelopen maanden verder gesleuteld aan het plan, met de bedoeling het verkeer gelijkmatiger te verdelen.