economie

20 dec 2012, 11:11

Opknapbeurt voor bedrijventerrein Hoendiep

Het noordelijke deel van bedrijventerrein Hoendiep krijgt volgend jaar een fikse opknapbeurt. In het gebied – bestaande uit de Protonstraat, Neutronstraat en Atoomweg – worden de straten opnieuw ingericht en worden de trottoirs opgeknapt. Ook komt er meer groen en komt er een proef met duurzame LED-verlichting.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Hoendiep is een bedrijventerrein aan de westkant van de stad Groningen gelegen aan de westelijke ringweg. Het gebied is ontwikkeld in de jaren zestig en zeventig en biedt ruimte aan circa 120 bedrijven met in totaal bijna 1700 arbeidsplaatsen. Van oudsher is het een gemengd bedrijventerrein met langs de centrale as (de weg Hoendiep) een sterke oriëntatie op de meubelbranche. Knelpunten zijn leegstand, parkeren en de algehele uitstraling van het gebied.

De afgelopen twee jaar hebben gemeente en ondernemers gewerkt aan plannen voor nieuwe impulsen in het gebied met als doel een veiligere en vriendelijkere uitstraling van het terrein.
Het is de bedoeling om komend voorjaar te beginnen met de werkzaamheden.