economie

15 apr 2009, 09:09

Opening aardgasvulstation Zernike

Donderdagmiddag 23 april 2009 vindt de opening plaats van het tweede aardgas vulstation in Groningen. Het vulstation bevindt zich op het Zernike complex van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool Groningen en wordt geëxploiteerd door de firma Olijve N.V.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De wethouder Jaap Dijkstra van Economische Zaken verricht de opening. Vanaf 14.30 uur zijn er presentaties over het rijden op aardgas. Rond 15.30 uur vindt de officiële openingshandeling plaats.

Onder de alternatieve fossiele brandstoffen is aardgas op dit moment de schoonste. Rijden op aard- en biogas levert een grote bijdrage aan een betere luchtkwaliteit, omdat het weinig tot geen roet, fijnstof en stikstofoxiden uitstoot. Ook financieel is het rijden op aardgas aantrekkelijk, maar het ontbreekt in Nederland nog wel aan voldoende vulstations. Het bouwen en uitbreiden van een infrastructuur voor het rijden op gasvormige brandstoffen brengt klimaatneutraal en schoon, en dus duurzaam rijden een stuk dichterbij. Dit past in de ambitie om in 2025 de Duurzaamste Stad van Nederland te zijn.