economie

21 feb 2018, 13:01

Oostelijk deel binnenstad op de schop

Oostelijk deel binnenstad op de schop

Het oostelijk deel van de binnenstad gaat op de schop. Er komt een nieuwe brug over het Schuitendiep, de Sint Jansstraat wordt heringericht en langs het Schuitendiep komt ruimte voor groen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door de maatregelen komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dat is een voorwaarde als de Grote Markt straks busvrij wordt.

In de plannen gaat het onder andere om een brug over het Schuitendiep. De brug komt dan in het verlengde van het Kattendiep. Aan de oostelijke kade van de gracht komt bovendien meer groen.

Op de Diepenring zelf wordt de maximumsnelheid verlaagd en komt ander wegprofiel. Dit moet volgens de gemeente de doorstroming bevorderen en de verkeersveiligheid vergroten.

Gele steentjes

In de plannen voor het oostelijk deel van de binnenstad is ook een nieuw ontwerp van de Sint Jansstraat meegenomen. De gele steentjes in de straat worden doorgetrokken tot aan de Sint Jansbrug, zoals dat ook eerder in de Astraat is gebeurd.

Tot slot zijn er plannen om een streep te halen door honderd parkeerplaatsen langs de Diepenring.

De gemeenteraad moet nog wel akkoord met de plannen van B en W. De plannen worden komende maand in de raad besproken. de gemeenteraad akkoord gaat, volgen nog definitieve ontwerpen. De aanleg van de Kattenbrug is gepland in 2019. De herinrichting van de Sint Jansstraat vindt nog dit jaar plaats.