economie

30 sep 2009, 10:10

Ook Samenwerkingsverband Noord-Nederland investeert in Hanze Institute of Technology

Na de financiële steun van de gemeente Assen, de provincie Drenthe en de Hanzehogeschool Groningen gaat nu ook het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) geïnvesteerd in het Hanze Institute of Technology (HIT). Het gaat om een bedrag van 668.912 euro dat gestoken zal worden in het opleidingsprogramma en de onderzoekspoot van het HIT.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Hanze Institute of Technology richt zich op opleiding, onderzoek en toepassing van sensortechnologie. De kennis hiervan is in toenemende mate van belang voor de Nederlandse economie. Vooral in Noord-Nederland heeft zich in korte tijd een sterk netwerk gevormd, waarin meerdere partijen samenwerken met als doel de aanwezige kennis uit te bouwen en om te zetten in nieuwe sensortechnologieën en producten.

Het Hanze Institute of Technology speelt hierin een belangrijke rol met de internationale bacheloropleiding Advanced Sensor Applications. Daarnaast ontwikkelt het HIT haar onderzoekscentrum CENSI. Binnen CENSI werken docenten en studenten aan toegepast onderzoek.

Naast opleiding en onderzoek verbindt het HIT zich actief met het bedrijfsleven. Dat is noodzakelijk omdat sensortechnologie zich razendsnel ontwikkelt en pas in toepassingen en producten ‘in de markt’ tot meerwaarde komt. Als partners van HIT hebben zich tot nu toe onder meer verbonden: Sun Microsystems, Astron, NAM, TNO, IDL, Byspy, Metsens en Ijkdijk. Ook zijn er diverse contacten gelegd met andere nationale en internationale bedrijven en kennisinstellingen.

Het HIT bestaat nu ruim een jaar en is toe aan de volgende fase in haar ontwikkeling. Daarom zijn er investeringen nodig op het gebied van doorontwikkeling van het opleidingsprogramma, voorbereiding van een masterprogramma en professionalisering van onderzoekscentrum CENSI. Dankzij de goedkeuring van de subsidieaanvragen door het SNN kan het Hanze Institute of Technology nu starten met deze nieuwe fase.