economie

24 jul 2012, 10:10

Onderzoek naar gang van zaken rond aanleg parkeergarage Damsterdiep

Groningen heeft een financieel conflict met de bouwer van de parkeergarage aan het Damsterdiep, Strukton. Om dergelijke conflicten rond grote bouwprojecten in de toekomst te voorkomen gaan B en W een

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

onafhankelijke onderzoeker vragen om de gang van zaken rond de aanleg van de parkeergarage Damsterdiep te evalueren. Zo wil het college lessen trekken voor grote, nieuwe projecten in Stad.
B&W: “De beste manier is, naar onze mening, om dit te laten doen door iemand die op afstand staat van dit project en de gemeentelijke organisatie en met een frisse blik de leerpunten boven tafel kan krijgen.”
Raad van Arbitrage
Eerder stelde de Raad van Arbitrage de gemeente Groningen in het ongelijk in het geschil met aannemer Strukton. Dit geschil ging over wie er voor de kosten opdraait van de vertragingen bij de bouw van de parkeergarage Damsterdiep. De gemeente is nu in onderhandeling met Strukton over de hoogte van de claim.
Vertraging
De bouw van de nieuwe parkeergarage Damsterdiep liep door een aantal tegenslagen forse vertragingen op. De belangrijkste tegenslag was het stilleggen van de bouw in 2008, omdat aangrenzende panden aan het Damsterdiep verzakten. Door de tegenslagen was de parkeergarage al vijf miljoen euro duurder geworden dan oorspronkelijk werd verwacht.