economie

15 jul 2014, 11:11

Ondernemersfonds maakt tal van activiteiten mogelijk in Groningen

Ondernemers die deze zomer inspiratie opdoen en nieuwe ideeën krijgen om bijzondere activiteiten of andere initiatieven te organiseren, kunnen onderzoeken of ze daarvoor wellicht een beroep kunnen doen op Het Fonds Ondernemend Groningen. In bijgaande video meer over dit Fonds.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen heeft sinds 1 januari 2011 een ondernemersfonds, genaamd Het Fonds.

Het Fonds wil ondernemersverenigingen stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad.
 

Het Fonds daagt het georganiseerde bedrijfsleven uit om met zulke plannen te komen, denk aan onderwerpen als duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijke bedrijventerreinen, collectieve activiteiten, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.


Juist gemeenschappelijkheid in projecten kan een gewenste schaalvergroting en co-financiering op gang brengen, met een groot netto resultaat voor een gebied of de hele stad.

Het Fonds financiert dergelijke plannen graag.

 

Meer informatie:

 

 http://www.hetfondsgroningen.nl/