economie

12 apr 2011, 07:07

Ondernemersfonds Groningen van start met 543.000 euro in kas

Het Ondernemersfonds Groningen gaat woensdag 13 april officieel van start. Dat is een Fonds waarmee ondernemers gezamenlijke uitgaven kunnen bekostigen, ten behoeve van bijvoorbeeld winkelstraten of industrieterreinen. “Het Fonds”, zo luidt de naam van het Ondernemersfonds, dat is opgericht met steun van ondernemersverenigingen als de Groningen City Club (GCC) en partners in het Akkoord van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gebiedsindeling voor het Fonds is vastgesteld, de trekkingsrechten zijn in kaart gebracht, het bestuur is geïnstalleerd, de spelregels geformuleerd en de website live.

Nu zijn de ondernemers aan zet om mooie projecten te bedenken die een bijdrage leveren aan het ondernemersklimaat, op het eigen industrieterrein of met een stadsbrede insteek. Projecten die een collectief belang vertegenwoordigen en die het economische klimaat in Groningen zullen versterken.

Voor het jaar 2011 zit er € 543.000 in de pot, verdeeld over de trekkingsgerechtigde ondernemers-verenigingen (GCC, VBGW, VBNO, VBZO) en Akkoordpartners (RUG, UMCG, Hanzehogeschool). Het geld is afkomstig uit een opslag op de OZB.

Woensdag 13 april is er een kick-off bijeenkomst vab van 18.30 – 20.30 uur in de Hanzehogeschool , Aula Van DoorenVeste , Zernikeplein 11 in nGroninen.,

Programma:

• Opening door K.J. Holtman, voorzitter bestuur
• Inleiding door B. van der Haar, voorzitter VNO-NCW Noord: “Samenwerken loont!”
• Inleiding door wethouder T. Schroor: “Het Fonds van, voor en door ondernemers”
• Inleiding door K.J. Holtman: “De droom en het ontwikkeltraject”
• Introductie bestuursleden
• Gelegenheid tot het stellen van vragen/paneldiscussie
• Afsluiting