economie

20 mrt 2012, 09:09

Ondernemers noord-Groningen: gezamenlijk inkopen via nieuwe Coöperatie

In Noord-Groningen is een cooperatie opgericht waar ondernemers gezamenlijk kunnen inkopen waardoor ze aanzienlijke kortingen kunnen bedingen. Coöperatie Noord-Groningen is een initiatief dat ontstaan is vanuit de behoefte van diverse ondernemers om collectief zaken in te kopen en vandaaruit het bieden van een sociaal/economisch vangnet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Coöperatie Noord-Groningen koopt gezamenlijk collectief brandstof, energie en telefonie in. Dit zijn zaken die elke ondernemer nodig heeft en door dit collectief te doen realiseert de Coöperatie Noord-Groningen voordeel voor de leden. Dit inkoopvoordeel wordt 1 op 1 doorgezet. Maar de Coöperatie Noord-Groningen doet meer dan alleen collectief inkopen.

Deze zaken krijgen vorm doordat de leden een beroep kunnen doen op de expertise binnen de leden van de coöperatie en de coöperatie hierdoor zaken wegneemt waardoor de leden in staat zijn de continuïteit te waarborgen en groei te realiseren binnen hun eigen onderneming.


De coöperatie heeft geen winstoogmerk daarom wordt alle winst die er binnen de coöperatie gemaakt wordt teruggegeven aan de leden en gebruikt voor maatschappelijk doelen die de ontwikkeling en de leefbaarheid van Noord-Groningen ten goede komen.
Op 22 maart is er een voorlichtingsbijeenkomst in Loppersum.
 

Kijk voor meer info op  www.cooperatienoordgroningen.nl