economie

30 jun 2017, 11:11

Ondernemers en buurtbewoners: ‘Meer allure voor bedrijvenpark Kranenburg’

Ondernemers en buurtbewoners: ‘Meer allure voor bedrijvenpark Kranenburg’

Het bedrijvenpark Kranenburg langs de A7 in Groningen moet meer meer allure en uitstraling krijgen. Dat vinden ondernemers en bewoners van de wijk Buitenhof die samen een vijfpuntenplan hebben gemaakt dat ze donderdag 29 juni aanboden aan wethouder Paul de Rook (D66) van Groningen. Dat gebeurde tijdens een door Bedrijvenvereniging WEST georganiseerde gebiedsbijeenkomst in het pand van ingenieursbureau Sweco.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bedrijvenpark Kranenburg is een collectief van hoogwaardige technologie- en IT bedrijven aan de westkant van de stad Groningen. De bedrijven zijn economisch van groot belang voor Groningen, maar het bedrijventerrein heeft, zeker voor de jonge medewerkers, niet echt een bijzondere uitstraling.

“Het is hier niet slecht. Maar om nu te zeggen: “dit is dé toegangspoort van Groningen, nou, nee! Het is geen gebied met een bijzondere aantrekkingskracht’, zo formuleerde Klaas Holtman, voorzitter van de Bedrijvenvereniging WEST het.

Volgens hem is het belangrijk dat het gebied meer “smoel” krijgt, zodat iedereen meteen weet waar je werkt wanneer je zegt: “ik werk op Kranenburg”.

 

Maar niet alleen moet het park meer smoel krijgen, ook moet het er veel aangenamer toeven worden voor pauzerend personeel of voor wandelende buurtbewoners. Om dat te bereiken hebben de ondernemers gevraagd aan het bedrijf Donkergroen om na te denken over een nieuwe inrichting van het park. Volgens Merlijn Hoenekamp van Donkergroen moet het mogelijk zijn om van Kranenburg een wijkpark te maken, waar bedrijven meer connectie met elkaar hebben, en dat ook een proeftuin voor innovatie kan zijn.

 

Bewoners van de vereniging VWH hebben al een kunstcommissie in het leven geroepen. Daar denkt men na over een kunstwerk als markeringspunt en visitekaartje voor het bedrijventerrein, aldus een enthousiaste Rutger Noordam (bestuurslid VWH).   Bedrijvenvereniging WEST en VWH ondertekenden samen een vijfpuntenplan waarin staat dat ze zich zullen inzetten voor de gewenste impulsen voor Kranenburg. Dat plan werd aangeboden aan wijkwethouder Paul de Rook. Deze liet weten het een goed initiatief te vinden dat ondernemers en buurtbewoners samenwerken.


‘Dat is een ontzettend goede benadering. Dit vijfpuntenplan is een mooie eerste stap om hier écht iets moois van te maken. Overigens ben ik ook blij dat u niet verwacht dat de gemeente Groningen het vervolgens overneemt: die tijd is voorbij. Alleen in samenwerking met bewoners en ondernemers wil de gemeente Groningen nog dergelijke projecten verder op weg helpen’, zo benadrukte wethouder Paul de Rook. Afgesproken is dat partijen minstens twee keer per jaar samen komen om te kijken of er voldoende vorderingen worden gemaakt met de opknapbeurt van Kranenburg.