economie

06 okt 2011, 06:06

Ondernemers Eemsdelta gaan Maatschappelijk Ondernemen

In navolging van de Gemeenten Groningen en Hoogezand – Sappemeer wordt op 12 oktober 2011 aanstaande in de regio Eemsdelta het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG) gelanceerd. Maatschappelijk (betrokken) ondernemers investeren in specifieke doelgroepen of ze verbinden hun bedrijfsbelang aan een maatschappelijk belang.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vaak blijkt dat dit leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving en dat geeft alle partijen veel voldoening. Maatschappelijk betrokken ondernemen kan op velerlei manieren en vraagt van de ondernemer enige maatschappelijke ‘bevlogenheid’.

Het PMOG bestaat sinds 2004, met name in de stad Groningen, maar is voor de Eemsdelta nieuw. Hier wordt samengewerkt met Werkplein Eemsdelta en na 12 oktober hopelijk ook met heel veel werkgevers in de Eemsdelta!
Het Platform gaat 12 oktober a.s. voortvarend van start met het thema Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, onder de titel ‘Samen Werkt!’.

Samen Werkt!
Samen Werkt! is een maatschappelijk betrokken project pur sang. Het project biedt bepaalde groepen, zoals kwetsbare groepen in de Eemsdelta een goede eerste stap op de arbeidsmarkt. Dat is hard nodig, want zij profiteren op dit moment helaas nog te weinig van de positieve sociale-economische ontwikkelingen in de Eemsdelta. Terwijl met een extra duwtje in de goede richting, deze groepen zich vaak ontwikkelen tot sterke en loyale werknemers die graag meedoen en hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Ook in deze regio vergrijst het personeelsbestand van de bedrijven en werkgevers hebben er voordeel bij als zij jonger personeel –al dan niet in opleiding- binnen zouden kunnen halen. Samen Werkt! is dus samenwerken om bedrijven, werkzoekenden en uitkeringsinstanties beter te laten samenwerking . Dat daarmee de regio sterker wordt, is zonneklaar!

Win-winsituatie
Het project schept zo een win-winsituatie voor alle deelnemende partijen. Het is de werkgever die daarbij aan het roer staat. Die weet immers als beste wat nodig is voor het bedrijf. PMOG en Werkplein Eemsdelta bieden de nodige deskundigheid en extra middelen om de werkzoekenden een kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Deze thema’s zijn onderwerp van gesprek tijdens de lunchbijeenkomst op 12 oktober 2011 (11.30 – 14.00 uur). Sprekers zijn Egberdien ten Brink (Directeur ISD Noordoost), Anton Langeler (Voorzitter PMOG) en een aantal ondernemers uit de regio dat ervaring heeft met vergelijkbare projecten.