economie

02 jul 2010, 12:12

Ondernemers: ‘Blauwestad is voor ons nu al een succes’

Ondernemers rond Blauwestad, verenigd in ‘Het Blauwe Lint,’ vinden Blauwestad tot nu toe een succes. ,,Het aantal bedrijven hier is in vijf jaar verdubbeld. Ook het aantal recreanten neemt sterk toe. Als de Blauwestad was bedoeld om de regio economisch een impuls te geven kunnen wij als ondernemers zeggen dat het op het gebied van recreatie en toerisme zeer zeker is geslaagd”, aldus voorzitter Diet Faber van Het Blauwe Lint.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Statenleden

Statenleden in de provincie Groningen vinden dat zij zelf ook te kort geschoten zijn en meer daadkracht hadden moeten tonen nadat ze eerder wel kritiek hadden geuit op de gang van zaken bij Blauwe Stad. Dat zei de fractievoorzitter Daan Bultje van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen vrijdag, in reactie op een zeer kritisch rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de Blauwe Stad. Volgens de PvdA was de kritiek van de Rekenkamer op Gedeputeerde Staten terecht, en hadden gedeputeerden een tunnelvisie, maar moeten de Statenleden ook de in hand in eigen boezem steken.


Naar verwachting zal het rapport van de Noordelijke Rekenkamer grote politieke gevolgen hebben voor het PvdA, CDA en CU-college van gedeputeerde Staten. De fractievoorzitters van PvdA en CDA laten weten dat Provinciale Staten zelf ook scherper hadden moeten zijn. ,,Wij hebben ons vaak in besloten commissies vertrouwelijk laten informeren. Tijdens die vergaderingen waren we vaak wel kritisch. Toen hadden we besluitvorming moeten uitstellen mar dat hebben we niet gedaan”, aldus CDA fractievoorzitter Patrick Brouns.

'Niet mislukt''


Overigens vindt Brouns het Blauwe Stad project niet mislukt. ,,Er zijn veel te weinig woningen gebouwd en daarom is het goed dat we nu een nieuwe visie maken op Blauwe Stad, met meer ruimte voor recreatie en toerisme. Verder is het wel zo dat Blauwe Stads steeds volledig binnen de begroting is gebleven. Dat kun je van andere grote projecten in Nederland niet altijd zeggen.”