economie

09 sep 2010, 16:04

O.K. Invest uit Groningen verhuurt 5.000 m2 op Zernike Science Park Groningen

O.K. Invest heeft met twee huurders contracten getekend voor in totaal circa 5.000m2 kantoor- en labruimte. De gemiddelde contractduur bedraagt ruim 12 jaar. De betreffende panden zijn gelegen op het Zernike Science Park Groningen, nabij Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool. Peter Liewes, commercieel directeur van O.K. Invest is uiteraard blij met deze huurovereenkomsten. “Juist in deze tijd zijn goede relaties met huurders en potentiële klanten belangrijk. De bedrijfsprocessen begrijpen en meedenken met de huisvestingsproblematiek is belangrijker dan simpelweg te concurreren op prijs. Dat is geen ondergeschoven kindje maar de huurders, zeker in de ‘research’, investeren zelf voor een kapitaal in al dan niet gebouwgebonden voorzieningen. Hierin meedenken levert de huurders uiteindelijk meer op.”

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook algemeen directeur Edzo Bergman, is content en wijst erop: “dat in de gemeente Groningen Healthy Ageing en Life Science speerpunten zijn binnen het akkoord van Groningen en dat de inspanningen van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven wel degelijk hun vruchten afwerpen. In de nabije toekomst zal deze samenwerking veel opleveren, waaronder ook de vestiging van nieuwe initiatieven op de Zernike Campus.”
Old Kinderhook Invest (O.K. Invest) investeert in bedrijfsmatig onroerend goed in Noord-Nederland, structureert en beheert beleggingsfondsen, beheert vastgoed en ontwikkelt kantoor- en bedrijfsgebouwen, alsmede bedrijventerreinen in onder andere de stad Groningen en de Eemshaven. Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.okinvest.nl