economie

08 apr 2009, 00:12

North Water sluit contract af met BioMCN

Industriewaterleverancier en afvalwaterzuiveraar North Water en ‘s werelds grootse bio-methanolfabrikant BioMCN ondertekenen op dinsdag 14 april een contract voor het zuiveren van zout bedrijfsafvalwater van BioMCN. BioMCN is daarmee het derde grote bedrijf dat met North Water een contract afsluit voor het zuiveren van afvalwater voordat het geloosd wordt op het Eems-Dollard estuarium.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

North Water investeerde in 2007 in een moderne afvalwaterzuivering voor zout afvalwater op het bedrijventerrein Oosterhorn te Delfzijl. Met de bouw van de industriële zoutafvalwaterzuivering (ZAWZI) is het mogelijk zout afvalwater tegen redelijke kosten te zuiveren. Hierdoor is een belangrijke hindernis genomen in de strijd tegen het ongezuiverd lozen van zout afvalwater op de Waddenzee bij Delfzijl. De ZAWZI zuivert op biologische wijze het bedrijfsafvalwater. Op het moment doet de ZAWZI dit voor AKZO MCA en Teijin Aramid, en vanaf 14 april ook voor BioMCN.

Dankzij het contract voor het zuiveren van afvalwater is er een aanzienlijke uitbreiding van de productiecapaciteit van BioMCN mogelijk zonder het oppervlaktewater van het Eems-Dollardestuarium extra te belasten. Betrokken bedrijven denken zo gezamenlijk op een duurzame en milieuvriendelijke manier aan de natuurlijke balans van water rond het wad voor nu en in de toekomst te kunnen zorgen.