economie

22 jun 2010, 13:01

Noordelijke Ondernemersagenda gelanceerd tijdens Midzomerfeest NOM

Op 21 juni is tijdens het Midzomerfeest van de NOM in Kaap Hoorn de Noordelijke Ondernemersagenda gelanceerd en gepresenteerd; www.noordelijkeondernemersagenda.nl. Dit is dé online agenda voor ondernemers in Noord-Nederland waarin ze in één oogopslag kunnen zien of er interessante bijeenkomsten of activiteiten op de planning staan in Groningen, Friesland en Drenthe. De Noordelijke Ondernemersagenda is een initiatief van de NOM, Kamer van Koophandel Noord-Nederland, MKB-Nederland Noord, TCNN, Syntens, VNO-NCW Noord, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en Nordconnect. Het initiatief van de agenda

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

is ontstaan vanuit de Noordelijke Werkkr8. Deze werkgroep, bestaande uit marketing- en communicatieadviseurs van bovengenoemde partijen die op reguliere basis bijeenkomen om ideeën uit te wisselen, wil samenwerking tussen genoemde organisaties bevorderen en informatie aan ondernemers verschaffen ten aanzien van verschillende marketing- en communicatie initiatieven.