economie

07 jun 2012, 08:08

Noordelijke Banenbeurs in Martiniplaza

In Martiniplaza staat 6 en 7 juni Dé Noordelijke Banenbeurs op het programma. Een groot aantal bedrijven en instellingen uit diverse branches presenteert zich hier aan potentiёle werknemers. Omgekeerd biedt de beurs de bezoekers de gelegenheid om direct in contact treden met mogelijke werkgevers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn zo’n vijftig werkgevers met een stand aanwezig, waaronder de gemeente Groningen, Akzo Nobel, LabNoord, Luchtverkeersleiding Nederland, Rijkswaterstaat en KPN Consulting. Tijdens Dé Noordelijke Banenbeurs is er in workshops en lezingen ook ruime aandacht voor de snel veranderende arbeidsmarkt en nieuwe ontwikkelingen zoals social media, personal branding en het nieuwe werken.


Dit jaar is er voor het eerst het ‘Interactieve Techniekplein’. Daarin wordt ingespeeld op de toenemende schaarste in de technische sector. Diverse bedrijven presenteren zich er op interactieve wijze. Beursbezoekers kunnen aan deze bedrijven hun vaardigheden demonstreren en krijgen hier een overzicht van de beschikbare technische vacatures in Noord-Nederland.