economie

21 feb 2011, 09:09

Noord-Nederlandse delegatie naar Estland en Letland; aandacht voor Healthy Ageing

Van 22 t/m 25 februari gaat er een Noord-Nederlandse delegatie naar Estland en Letland. De delegatie staat onder leiding van de heer Max van den Berg, voorzitter van het SNN en Commissaris der Koningin van de Provincie Groningen. In het verlengde daarvan organiseert de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, in samenwerking met SNN/Nordconnect en de Nederlandse Ambassades in Tallinn en Riga, een kleinschalige bedrijvenmissie naar Estland en Letland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Noord-Nederland heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Met een beleid, waarbij gericht is ingezet op het stimuleren van sectoren, waar van nature de kracht van Noord-Nederland ligt, zijn de achterstanden die er waren, voor een belangrijk deel ingelopen.
 

Doel van Van den Berg met het bezoek aan Estland en Letland is de kracht van Noord-Nederland in deze speerpunten, water, energie, sensortechnologie, agribusiness, healthy ageing en life sciences, onder de aandacht te brengen en mogelijkheden te creëren voor het Noord-Nederlands bedrijfsleven.
Bijzonder is dat een aantal bedrijven zich heeft aangesloten bij de missie en de mogelijkheden voor hun onderneming ter plekke gaat inventariseren.

De missie is verder van belang in het licht van het toekomstige Europese cohesiebeleid dat momenteel gestalte krijgt. De verwachting is dat grensoverschrijdende programma's een steeds grotere rol gaan spelen in dit beleid. Noord-Nederland wil het voortouw nemen en nu al op toekomstige ontwikkelingen inspelen..

Estland kenmerkt zich door een zeer open economie, met omvangrijke buitenlandse participaties. En bezit een uitstekend uitstekend ontwikkeld ICT-infrastructuur.
Nederland is de derde investeerder in Estland. Voor Max van den Berg staan afspraken op hoog niveau gepland, ondermeer met de president van Estland, Toomas Hendrik Ilves.
Na een moeilijke crisis heeft de economie van Letland in 2010 weer een sterk opgaande lijn laten zien. Nederland is de op zes na belangrijkste handelspartner voor Letland. Er staan ontmoetingen op het programma met de ministers van Economie en Financiën.

Belangrijk thema tijdens deze bezoeken aan Estland en Letland is life sciences / healthy ageing. Ko Henneman, directeur HANNN, maakt deel uit van de Noord-Nederlandse delegatie omdat er veel belangstelling is voor het onderwerp Healthy Ageing en voor samenwerking met bedrijven op dit terrein in Noord-Nederland.