economie

07 sep 2016, 09:09

NOM start nieuwe tak: management van regionale fondsen voor organisaties zonder winstoogmerk

NOM start nieuwe tak: management van regionale fondsen voor organisaties zonder winstoogmerk

De NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland - komt met een nieuwe dienstverlening: het managen van investeringsfondsen voor partijen zonder winstoogmerk. De nieuwe tak van de NOM luistert naar de naam ‘Fonds Support Noord’, en richt zich op fondsinitiatieven met een overwegend regionale Noord-Nederlandse focus. Het betreft ofwel overheidsgerelateerde organisaties, ofwel partijen met een (deels) ideële doelstelling die het publieke belang dienen in de noordelijke provincies.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als verstrekker van risicokapitaal aan het MKB in de drie noordelijke provincies heeft de NOM ruime ervaring als investeerder. Alle processen zijn ingericht op een transparant en optimaal werkend financieringsklimaat. Die expertise stelde de NOM al beschikbaar aan enkele regionale fondsen in Noord-Nederland, maar per 1 september gebeurt dat vanuit een officiële nieuwe tak van de NOM: Fonds Support Noord.

 

Als Noord-Nederlandse ontwikkelingsmaatschappij die zich ook richt op business development en acquisitie van (nieuwe) investeerders, beseft de NOM dat het voor een gezonde economische ontwikkeling van belang is dat de beschikbare middelen van regionale investeringsfondsen gemakkelijk hun weg vinden naar het MKB. Daarom heeft de NOM besloten Fonds Support Noord te starten. Deze nieuwe afdeling geeft zowel bestaande als nieuwe fondsinitiatieven de kans om een beroep te doen op de kennis, ervaring, processen en systemen van de NOM.

 

Onder meer MKB Fonds Drenthe, Doefonds Fryslân en Investeringsfonds Groningen maken al langer gebruik van de diensten van de NOM. “Dat we nu kiezen voor een speciale afdeling Fonds Support Noord is omdat we willen bijdragen aan een optimaal financieringsklimaat in Noord-Nederland”, stelt Rob Drees, manager van het nieuwe Fonds Support Noord. “Sommige publieke organen of ideële organisaties hebben wel geld om te investeren, maar beschikken over te weinig expertise of missen de aansluiting bij het MKB. In plaats van dat zij zelf tijd, geld en moeite investeren om die processen en netwerken op te tuigen, kunnen ze bij ons terecht voor fondsmanagement.”

 

Wie bij Fonds Support Noord aanklopt voor fondsmanagement kan rekenen op volledige dienstverlening: van investment management, juridische ondersteuning en administratieve taken tot en met de rapportages en control. Volgens Drees een geschikt pakket voor fondseigenaren die volledige ontzorging wensen. De NOM biedt echter ook administratief fondsbeheer aan. Deze dienst is interessant voor partijen die graag zélf willen acquireren en investeringsbeslissingen nemen, maar de contractvorming, boekhouding en verantwoording liever in deskundige handen leggen.

 

Drees benadrukt dat Fonds Support Noord geen diensten levert aan private partijen die vanuit winstoogmerk investeren. Ook initiatieven die regio-overschrijdend werken horen niet thuis bij de NOM. “Wij zijn er voor fondsinitiatieven met een overwegend regionale Noord-Nederlandse focus. Het betreft ofwel overheidsgerelateerde organisaties, ofwel partijen met een (deels) ideële doelstelling die het publieke belang dienen in de noordelijke provincies. Het mag helder zijn dat onze scope het MKB betreft en daarin zijn we allround; ons netwerk reikt in de volle breedte van het noordelijke midden- en kleinbedrijf.”