economie

03 dec 2007, 10:10

NOM maakt doorstart mogelijk voor Kip Caravans

Mede dankzij een investeringsmaatschappij van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) in Groningen is een doorstart mogelijk geworden van Kip Caravans in Hoogeveen. Het gaat om VKFIII, een 100% dochterfonds van NOM. Bij Kip Caravans waren 76 werknemers werkzaam. Na de doorstart zal er nog werk zijn voor ongeveer 60 werknemers. Ook een andere noordelijke investeringsmaatschappij en het management van Kip maakten de doorstart mogelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er is overeenstemming bereikt omtrent een doorstart van de onderneming van Kip Caravans in Hoogeveen, aldus de curator, Jeroen Reiziger. Het faillissement van Kip Caravans werd uitgesproken op 7 november jl. In Hoogeveen worden caravans gemaakt van de merken Kip en Avento.

De doorstart vindt plaats door het management en twee noordelijke investeringsmaatschappijen, Private Plus Fund en VKFIII, een 100% dochterfonds van N.V. NOM. De gemeente Hoogeveen vervult een ondersteunende rol.

Voor het faillissement maakte Kip Caravans onderdeel uit van de Tirus Groep. Het management hield zelf geen aandelen. Tot de Tirus Groep behoorden ook caravanfabrieken in België (Chateau, Beyerland en HomeCar), Engeland (Lunar) en Zweden (Cabby). De twee fabrieken in België zijn ook failliet. De fabrieken in Engeland en Zweden zijn buiten faillissement gebleven en zijn (Engeland) en worden (Zweden) verkocht aan derden.

Private Plus Fund / Newion Investments Management
Fondsmanager van Private Plus Fund B.V., Newion Investments Management, heeft een reputatie als een betrokken investeerder die ervaren is in het investeren in kansrijke ondernemingen. De betrokkenheid van Newion in combinatie met de bereidheid van de aandeelhouders van Private Plus, allen (ex) ondernemers, om een kennis en ervaring ter beschikking te stellen, maken Private Plus Fund uniek. Private Plus Fund zoekt naar investeringsmogelijkheden in MKB-ondernemingen (investeringsrange EUR 300.000,- tot EUR 2 mln.).

VKFIII / N.V. NOM


De N.V. NOM verstrekt, onder andere via haar 100% dochter VKFIII B.V., risicodragende financiering en participeert in ondernemingen in Noord-Nederland. Tevens biedt de NOM begeleiding bij investeringen, subsidies en locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. NOM Finance heeft circa € 100 miljoen geïnvesteerd in meer dan 130 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Fryslân of Drenthe.