economie

06 mrt 2003, 00:12

NOM in Groningen zorgt voor compensatie-orders Noordelijke bedrijven

De NOM in Groningen heeft er samen met de Kamer van Koophandel voor gezorgd dat enkele belangrijke compensatie-orders voor de Koninklijke Landmacht in het Noorden zijn beland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 5 februari 2001 hebben de drie gezamenlijk overheden van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland met het industriële consortium ARTEC een overeenkomst getekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw pantserwielvoertuig, recentelijk omgedoopt tot Boxer. Stork PWV is een belangrijke aandeelhouder in voornoemd consortium.
De ontwikkelingsfase van het programma wordt in de loop van 2005 afgerond na de voltooiing van een testprogramma op twaalf verschillende prototype Boxer voertuigen. Hiervoor worden in Nederland vier specifieke prototypes gebouwd, die gedurende 2003/2004 aan dit testprogramma onderworpen zullen worden.
Na het testprogramma is initieel een optionele productiefase van 200 voertuigen voor de Koninklijke Landmacht voorzien. Gezien de totale behoefte van de Koninklijke Landmacht kan dit aantal oplopen tot 384 voortuigen. Hiervoor is een bedrag van ca. € 860 miljoen gereserveerd. Voor het Boxer programma is Stork PWV 'lead industry' voor Nederland en heeft in deze rol opdrachten geplaatst bij de hiernavolgende Noord-Nederlandse bedrijven in Leeuwarden:
· Visser Carrosserie voor het maken van interieurdelen, inbouw van systemen en de integratie daarvan; · Oreel PME voor het vervaardigen van diverse bevestigingssystemen; · Profile TyreCenter FBS voor de specifieke assemblage van de wielen.
De inschakeling van de Leeuwarder bedrijven is mede tot stand gekomen door het Programma Compensatieorders, een samenwerkingsprogramma van N.V. NOM, de drie noordelijke Kamers van Koophandel en het Ministerie van Economische Zaken.