economie

11 mei 2012, 10:10

NOM-Foreign Investments verwacht forse toename buitenlandse investeringen in 2012

De NOM verwacht dit jaar, 2012, een paar forse investeringsprojecten vanuit het buitenland te kunnen melden voor Noord-Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

NOM-Foreign Investments, het onderdeel van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) dat zich richt op het stimuleren van buitenlandse bedrijven om naar Noord-Nederland te komen, was in 2011 betrokken bij negen succesvolle projecten. Daarbij zorgden de van origine buitenlandse bedrijven voor een bedrag van 35 miljoen euro aan investeringen. Daardoor ontstonden in het Noorden 446 nieuwe arbeidsplaatsen, of konden banen voor het Noorden worden behouden.


Dat maakte donderdagmiddag Sander Oosterhof bekend, hoofd investeringsbevordering en acquisitie bij de NOM. Hij sprak bij de presentatie van de jaarcijfers van de NOM.


De afdeling Investeringsbevordering heeft niet alleen tot taak buitenlandse bedrijven te interesseren voor het Noorden, maar ook om buitenlandse bedrijven die hier al gevestigd zijn te houden. Dat is in 2011 redelijk goed gelukt maar Oosterhof sprak de verwachting uit dat dit jaar, 2012, nog aanzienlijk meer dan 35 miljoen in het Noorden zal worden geïnvesteerd door buitenlandse ondernemingen dan in 2011.


Volgens Oosterhof zitten er een aantal zeer aansprekende projecten in de pijplijn en bestaat de kans dat inde loop van dit jaar nieuwe investeringen bekend gemaakt kunnen worden. Ongeveer dertig procent van alle projecten is afkomstig uit het Current Investor Development (CID) programma. Dat is een samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ontwikkeld programma gericht op behoudeen uitbreiding van reeds gevestigde investeerders.


NOM-Finance

NOM-Finance, de afdeling van de NOM actief op het gebied van financieringen, heeft in 2011 een bescheiden winst geboekt van 100.000 euro. Toch was Geert Buiter, hoofd van deze afdeling, gistermiddag niet ontevreden met dit resultaat. ‘Het was economisch gezien namelijk een lastig jaar met veel faillissementen in de Noordelijke economie, ook van bedrijven waarin wij hadden geïnvesteerd. Dat wij aan het eind van dat dynamisch jaar dan toch nog een positief eindresultaat behaalden,vind ik een positieve ontwikkeling’, aldus Buiter.
 

Volgens Geert Buiter ging de NOM ook in het lastige jaar 2011 door met investeringen in kansrijk geachte ondernemingen, waarbij een hoog risicoprofiel niet werd geschuwd. In totaal werd er voor 10,8 miljoen euro geïnvesteerd, waarbij 5,6 miljoen in nieuwe bedrijven en voor 5,2 miljoen in bestaande bedrijven. Het positieve resultaat van 100.000 euro was onder meer te danken aan enkele positieve verkopen.