economie

01 aug 2008, 10:10

No-risk polis moet 45-plussers aan werk helpen

Om de grote groep 45-plussers die een bijstandsuitkering ontvangen aan het werk te helpen, wil de gemeente Groningen een no-risk polis voor werkgevers afsluiten. Via de polis betaalt de gemeente het loon van de werknemer tijdens ziekte.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal mensen in Groningen met een bijstandsuitkering is de laatste jaren gedaald. Die daling betreft echter vooral jongeren. In april was 46,5 procent van de uitkeringsgerechtigden in de gemeente boven de 45 jaar. Een jaar eerder was dit percentage nog 43.Volgens de gemeente komt dit vooral, omdat ondernemers vrezen dat oudere werknemers vaker ziek zijn dan jongeren. Volgens onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt echter dat 45-plussers zich minder vaak ziek melden dan jongeren.