economie

29 aug 2012, 17:05

Nieuwe weg Emmapolder / Eemshaven binnenkort open voor verkeer

De werkzaamheden aan de nieuwe weg aan de zuidkant van de Emmapolder vorderen zienderogen. Inmiddels is gestart met het asfalteren van de weg. De nieuwe weg wordt aangelegd ter vervanging van de huidige Middenweg, die door de komst van Vopak komt te vervallen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naast de nieuwe weg wordt tevens een nieuw fietspad aangelegd. De werkzaamheden zijn nu nagenoeg afgerond. De verwachting is dat de Klaas Wiersumweg en de nieuwe weg - die overigens Middenweg blijft heten - over twee weken voor verkeer én fietsers weer toegankelijk is.