economie

02 dec 2009, 17:05

Nieuwe leden van het Ubbo Emmius Colleghie wegens verdiensten voor Groningen-congresstad

Deze week zijn tien nieuwe leden van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) door de Commissaris van de Koningin in de Provincie Groningen, drs. Max J.van den Berg, geïnstalleerd. De nieuwe leden danken hun lidmaatschap aan het feit dat zij in 2008 een gerenommeerd internationaal congres in de regio Groningen hebben georganiseerd. Als blijk van waardering voor hun congres inspanningen ontvingen zij tevens uit handen van de Commissaris een bij de installatie behorende Oorkonde. De installatie vond plaats in Het Paleis, het vml. Scheikundig Laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voorafgaande aan de installatie vond de educatieve middag plaats, waar het thema BIDBOOK centraal stond. Keynote speakers van formaat waren dr. Hans J.A. Beldhuis – programmamanager Ondwerwijs en ICT aan het UOCG, drs. Jetse Goris – consulent medische vervolgopleidingen aan het Wenckebach Instituut en Eric Bakermans – marketing manager meetings & conventions van het NBTC.

Het bidbook voor het European Congress for E-learning 2012 vormde de leidraad voor de middag. Na afloop kon middag voorzitter Prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga – tevens voorzitter van het Presidium van het Ubbo Emmius Colleghie - de aanwezigen melden dat met zo’n input het scientific committee van het ECEL 2012 congres niet meer om Groningen heen kan!