economie

16 mei 2012, 10:10

Nieuw in Groningen: ‘eetbare straat’: buurbewoners eten eigen producten op

Zaterdag 19 mei aanstaande is de feestelijke opening van de Eetbare Straat: een gezamenlijke moestuin tussen de Gelderse Roosstraat en de Esdoornstraat, een initiatief van enthousiaste buurtbewoners. Deze eetbare straat wordt op zaterdag 19 mei geopend in aanwezigheid van wethouder Jannie Visscher en directeur Woondiensten Gaaike Eeuwema van Nijestee, zo melden de bewoners de bewoners, Mariël de Vos, Selma Bouhlel, Genia van Orsoy .

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In deze tuin kunnen buurtbewoners groenten, planten en bloemen verbouwen. Tussen de tuinen staat een picknicktafel en er staat een pomp waarmee het onder de tuin opgevangen regenwater kan worden opgepompt.
De initiatiefnemers hebbe

n bij het realiseren van dit project samengewerkt met het wijkteam NLA (Nieuw Lokaal Akkoord) waarin gemeente, woningcorporaties en het opbouwwerk van Stiel ideeën en initiatieven van buurtbewoners ondersteunen. De grond is door Nijestee ter beschikking gesteld.