economie

30 mrt 2010, 10:10

Nieuw Gronings vrouwennetwerk Ad Vitmo krijgt steun van RUG, gemeente en zakenleven

Burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen brengt komende donderdag 1 april een bezoek aan het nieuwe en unieke zakelijk vrouwennetwerk ad vitmo. De burgervader is inmiddels lid van het Comité van Aanbevelingen van ad vitmo, tezamen met Frans Zwarts (rector magnificus van de RuG) en Joke van der Ven (Vrouwelijk ondernemer van het jaar 2008). Deze drie personen hebben zich reeds verbonden aan de uitgangspunten van dit zakelijk vrouwennetwerk. Dhr. Rehwinkel is nu benieuwd hoe ad vitmo

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

in praktijk functioneert. Hij draait daarom mee in een reguliere bijeenkomst waar deze keer een extra tintje aan wordt gegeven.
Ook Joke van der Ven zal acte de présence geven op 1 april.
De netwerkbijeenkomst start om 16.30 uur in Cultureel Centrum De Oosterpoort te Groningen.
Ad vitmo: positieversterking van de ambitieuze vrouw in Noord-Nederland
Zakelijke netwerken – zijn die er niet al voldoende? Inderdaad, er zijn er vele. Maar een netwerk voor vrouwen met alleen zakelijke doelstellingen, dat bestond nog niet. De behoefte was er echter wel. Ad vitmo springt daarmee in een gat: ambitieuze vrouwen in Noord-Nederland die daadkrachtig vooruit willen in zakelijk opzicht. Het gaat daarbij om vrouwen met een eigen bedrijf of vrouwen op een vooraanstaande en beslissingsbevoegde positie.
Het primaire doel van (de leden van) ad vitmo is: omzet vergroten en samenwerkingsmogelijkheden creëren. Dit gebeurt tijdens 3-wekelijkse netwerkbijeenkomsten die volgens een vaste structuur verlopen.
De concrete werkwijze van ad vitmo versterkt de positie van de ambitieuze vrouw in Noord-Nederland. Er zijn inmiddels verschillende opdrachten en samenwerkingsverbanden uit voortgekomen.