economie

16 feb 2018, 10:10

Nieuw bedrijventerrein naast transferium Reitdiep

Nieuw bedrijventerrein naast transferium Reitdiep

Naast het transferium Reitdiep komt een gebied met ruimte voor bedrijvigheid gerelateerd aan het transferium en ook een gezondheidscentrum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan een gezondheidscentrum is behoefte in de wijk, maar daar is in het centrum van Reitdiep geen ruimte voor. Bedrijven, die er mogelijk komen, zijn bijvoorbeeld: een garagebedrijf, een autowasstraat, afhaalpunten voor een supermarkt of stomerij. Het concept bestemmingsplan ligt vanaf half februari zes weken ter inzage.

 

 

Dit bestemmingsplan biedt de juridisch-planologische basis voor het reeds gerealiseerde transferium en voor een kleinschalig bedrijventerrein, waarbij de geprojecteerde bedrijvigheid grotendeels gerelateerd is aan dit transferium en waar ook een gezondheidscentrum mogelijk is.

 

Bedrijventerrein Reitdiep is momenteel nog grotendeels onbebouwd. Alleen aan de zuidzijde bevindt zich een recent gerealiseerd transferium. In het vigerend bestemmingsplan zijn in het plangebied bedrijven t/m milieucategorie 3.2, kantoren en twee benzinepompstations toegestaan.

 

Het bestemmingsplan laat in het noordelijk deel ook bedrijven (tot en met milieucategorie 3.1) en (kleinschalige) kantoren toe, maar biedt meer mogelijkheden voor bedrijvigheid toegespitst op de nabijheid van het transferium en op de locatie aan de rand van de stad nabij de Friesestraatweg. Het gaat bijvoorbeeld om afhaalpunten voor een supermarkt of stomerij.

 

Ook een verkooppunt voor motorbrandstoffen (zonder lpg en zonder lng), een garagebedrijf en een autowasstraat zijn toegestaan, omdat zij passen bij een transferium. Tot slot is ook een gezondheidscentrum toegestaan, omdat een dergelijke voorziening noodzakelijk is voor, maar qua omvang niet inpasbaar is in het centrum van de wijk Reitdiep.

 

Foto: Solarluifel Transferium Reitdiep    - Bron: Twitter, Photo via @jornebonte