economie

18 jun 2010, 09:09

Nieuw bedrijvenpark tussen Groningen, Slochteren en Hoogezand : Rengers

Volgend week vrijdag 25 juni a.s wordt, na een intensieve voorbereiding, fase 4 van het Bedrijvenpark Rengers officieel geopend voor bedrijven. De feestelijke opening vindt plaats om 16.00 uur op het grondterrein van fase 4 te Kolham, met als speciale gast Prof. dr. W.J. Ockels. Het Bedrijvenpark Rengers bevindt zich tussen de A7 en het Winschoterdiep, ter hoogte van Kolham, en is sinds 1994 in ontwikkeling. Het terrein is in totaal 60 hectare groot, ligt geheel op het grondgebied van de gemeente Slochteren en wordt gezamenlijk ontwikkeld met de gemeenten Hoogezand- Sappemeer en Groningen. Door als gemeenten samen te

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

werken wordt een bovenregionaal bedrijvenpark gerealiseerd, zoals gesteld in de Regiovisie Groningen- Assen, en wordt de dienstverlening aan het bedrijfsleven verhoogd. Zo staat het bedrijvenpark onder andere bekend om zijn flexibele kavelindeling, de uitstekende nationale en internationale bereikbaarheid en de ruimtelijke en groene uitstraling.

Ontwikkeling

Het bedrijvenpark wordt in vier verschillende fasen ontwikkeld, waarbij fasen 1 en 2 zijn
afgerond. De ruim 60 bedrijven die zich hier reeds hebben gevestigd, met een ruime diversiteit in
bedrijvigheid, zorgen voor circa 1000 arbeidsplaatsen. De werkzaamheden voor het bouwrijp
maken van fase 4 zijn inmiddels afgerond en het terrein kan dan ook officieel geopend worden.
Diverse bedrijven hebben inmiddels belangstelling getoond voor het grondterrein fase 4.