economie

06 okt 2010, 21:09

Neelie Kroes stelt directeur Sensor Universe aan in Europees expertpanel

De noordeling Henk Koopmans, directeur van het grootste platform voor de Nederlandse sensortechnologie, is aangesteld als expert in de Europese ‘High Level Expert Group of the Internet of Things’. Als onderdeel van de digitale agenda van Eurocommissaris Neelie Kroes, houdt het Europese expertpanel zich bezig met het betrekken van Europese lidstaten bij issues zoals privacy, duurzaamheid en transparantie, die het gevolg zijn van de snelle ontwikkelingen op het internet. Het expertpanel bestaat uit 35 leden uit alle lidstaten van de Europese Unie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Economisch voordeel Noord-Nederland
De benoeming van Koopmans is voor Sensor Universe zeer belangrijk. Door de benoeming van Koopmans hoopt Sensor Universe, en daarmee Noord-Nederland, de gelegenheid te krijgen een belangrijke rol mee te spelen bij de ontwikkelingen van de Digitale Agenda voor Europa, wat vele voordelen kan opleveren voor Noord-Nederland. In het kader van een nieuwe EU-aanpak voor het ondersteunen van economie en technologie zullen vanuit Europa namelijk belangrijke fondsen worden aangewezen om dit te ondersteunen. Sensor Universe is een initiatief van de Provincie Drenthe, de gemeente Assen en ASTRON en werkt nauw samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Schoolvoorbeeld
Sensor Universe wordt in de Europese Unie gezien als schoolvoorbeeld hoe de samenwerking tussen kennis (Noordelijke Hogescholen, Universiteit Groningen en INCAS³), wetenschap (TNO) en het bedrijfsleven ertoe kan leiden dat de zeer hoogwaardige kennis van onze opleidingsinstituten ook aan de economische groei ten gunste komt. Sinds begin 2008 zijn voor een totale waarde van ruim 135 miljoen euro projecten op dit gebied in Noord-Nederland van start gegaan en komen er nog voor circa 90 miljoen euro projecten uit de pijplijn van Sensor Universe.

Conferentie
Op 24 en 25 november staat de ontwikkeling van ‘The Internet of Things’ centraal tijdens de zesde netwerkbijeenkomst van Sensor Universe. Uit onderzoek blijkt dat ‘The Internet of Things’, objecten die via internet data met elkaar uitwisselen, de komende jaren exponentieel toeneemt. Op dit moment komt de data op internet voor 80 procent van mensen via het toetsenboord en voor 20 procent van objecten. Er wordt verwacht dat de data die afkomstig is van objecten, zich de komende vier jaar minstens vertienvoudigt. Tijdens deze bijeenkomst, die sterk is gericht op de lidstaten van de Europese Unie, worden er circa 150 academici en 300 MKB’ers verwacht. Hierbij zijn onder meer ondernemers en vertegenwoordigers van de Universiteiten in Bremen en Oldenburg uit Nieder Saksen (Duitsland) en een vergelijkbare groep uit de Baltische Staten Letland en Litouwen aanwezig. Doel is om clusters van bedrijven en kennisinstellingen samen te stellen waarmee gezamenlijk onderzoek kan worden gedaan om tot nieuwe producten en diensten te komen in deze zeer snel groeiende markt.

Over Sensor Universe
Sensor Universe, een initiatief van de Provincie Drenthe, de gemeente Assen en Astron, is een platform voor sensor technologie met het doel om bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen te brengen. Sensor Universe wil initiatieven op het gebied van de sensor technologie ondersteunen. Sensor technologie heeft grote maatschappelijke en commerciële potentie. Sensor Universe is opgericht om de kennisindustrie in Noord-Nederland een impuls te geven met behulp van sensor technologie. Een groot aantal organisaties uit bestuur, bedrijfsleven en onderwijs in de regio Drenthe is actief bij het platform betrokken.