economie

26 apr 2010, 21:09

NDC|VBK, uitgever van o.m. Dagblad van het Noorden: Bewogen jaar voor krantensector, maar opnieuw winst met boekenverkoop

NDC|VBK, uitgever van o.m. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant, maar ook van zeer veel boeken, is er in het crisisjaar 2009 in geslaagd haar positie te behouden. De val van de economie trof ook de uitgeverijen van boeken, kranten en educatieve producten. Door ingrijpende kostenoperaties enerzijds en de integratie van het educatieve bedrijf tot ThiemeMeulenhoff anderzijds, is de terugval in omzet en resultaat voor een deel gecompenseerd. De omzet kwam uit op € 339,9 miljoen (2008: € 305,5, genormaliseerd € 365,8). Het resultaat uit normale bedrijfsvoering (EBITDAe) daalde van € 57,9 miljoen naar € 47,6 miljoen. De uitzonderlijke economische omstandigheden hebben het bedrijf genoodzaakt eenmalig een bijzondere afwaardering van immateriële vaste activa en een reorganisatievoorziening op te nemen. Mede hierdoor is het nettoresultaat uitgekomen op een verlies van € 45,4 miljoen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het boekjaar heeft het bedrijf haar eigen vermogen met € 90 miljoen versterkt door een herfinanciering bij huisbankier ING. De financieringslast van het bedrijf is hiermee voor de komende jaren substantieel verlaagd. De last was ontstaan door investeringen in de afgelopen jaren.
Jan de Roos, Voorzitter van de Raad van Bestuur, kijkt terug op een lastig jaar: “Al onze markten zijn sterk in beweging. We hebben in verschillende bedrijven aanzienlijke ingrepen moeten doen om kosten omlaag te brengen. Constante productaanpassing en heroriëntatie op onze strategie zijn nodig om aansluiting te houden bij de markt. Ondanks tekenen van licht economisch herstel, verwachten wij dat ook 2010 een uitdagend jaar zal worden.”
Met de algemene boeken realiseerde NDC|VBK een stijging van omzet en resultaat. Deze markt wordt in toenemende mate gedomineerd door beststellers. Bestsellers van NDC|VBK waren in het boekjaar onder andere: Haar naam was Sarah van Tatiana de Rosnay (Artemis & co), Het Diner van Herman Koch (Ambo|Anthos), De verbouwing van Saskia Noort (Ambo|Anthos), Taal is zeg maar echt mijn ding van Paulien Cornelisse (uitgeverij Contact) en Het verloren symbool van Dan Brown (Luitingh~Sijthoff). De nonfictie markt staat onder druk omdat naast economische terugval ook functieverlies van ‘naslagboeken’ zijn effect heeft.
Het krantenbedrijf heeft een bewogen jaar achter de rug. Met name de advertentieomzet in de dag- en weekbladen daalde sterk. De omzet uit oplage en losse verkoop van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant steeg daarentegen licht. Met ingrijpende kostenoperaties en reductie van het aantal medewerkers met 150 fte, is het krantenbedrijf aangepast aan de marktomstandigheden.
Het grafisch bedrijf nam de nieuwe pers in Leeuwarden in gebruik. De transitie naar een nieuwe drukkerij in Leeuwarden is gerealiseerd binnen de planning en het investeringsbudget van € 33 miljoen.
ThiemeMeulenhoff heeft een enerverend jaar doorgemaakt. Op 1 september werd de fusie van de educatieve uitgeverijen afgerond. Het aantal fte’s werd met 30 teruggebracht. In de educatieve markt voltrekken zich fundamentele veranderingen in financiering van onderwijsmiddelen en het aanbod van (online) lesmethoden. Met een stevige tweede positie in deze markten hebben wij vertrouwen in de toekomst.