economie

15 apr 2010, 21:09

Nauwere samenwerking MKB-Noord en VNO-NCW Noord

De noordelijke werkgeversorganisaties MKB-Nederland Noord en VNO-NCW Noord gaan nauwer met elkaar samenwerken. Op zes beleidsterreinen zal in het vervolg onder één vlag worden geopereerd. De nauwere samenwerking betreft de dossiers ‘Natura 2000’, ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, ‘Infrastructuur’, ‘Energie’, ‘Waterschappen’ en ‘Arbeidsmarkt en Onderwijs’. De standpunten die hierin worden ingenomen en uitgedragen zullen de visie van beide organisaties betreffen. Praktisch betekent dit dat er vanaf heden één woordvoerder namens beide organisaties optreedt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na de gezamenlijke huisvesting in 2007 aan de Leonard Springerlaan in Groningen zien VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord de beleidsmatige samenwerking als een logische vervolgstap, die in de toekomst naar verwachting verder zal worden uitgebouwd. Beide organisaties vertrouwen op een succesvolle samenwerking en streven hiermee naar een nog beter resultaat voor de ondernemers in Noord-Nederland.

De samenwerking tussen de beide zelfstandige ondernemersverenigingen vloeit voort uit de nauwe samenwerking die op landelijk niveau tussen VNO-NCW en MKB-Nederland is gerealiseerd. Beide organisaties zijn sinds vorig jaar gehuisvest in de Malietoren in Den Haag, waar een gemeenschappelijk beleidsbureau onder eenhoofdige leiding is ingericht.