economie

23 jul 2014, 17:05

‘Nationaal Park de Waddenzee bedreigd door schadelijke stoffen RWE-kolencentrale in de Eemshaven’

‘Nationaal Park de Waddenzee bedreigd door schadelijke stoffen RWE-kolencentrale in de Eemshaven’

Duitse en Nederlandse natuurbeschermers uit Groningen en Ost-Friesland zijn een online petitie begonnen tegen ‘de bedreigingen voor de Waddenzee door de kolencentrale van RWE.’ De petitie is bestemd voor Stefan Wenzel, milieuminister van de Duitse deelstaat Niedersachsen. Volgens Burger Inititatief Saubere Luft Ost-Friesland en  Ver. Zuivere Energie komen er vele tonnen giftig kwik door de uitstoot van de RWE-kolencentrale in de Eemshaven, via de lucht en het afvalwater, terecht in werelderfgoed de Waddenzee.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ecosysteem Nationaal Park de Waddenzee en de omliggende Natura-2000 gebieden worden blijvend bedreigd door de uitstoot van schadelijke stoffen door de RWE-kolencentrale in de Eemshaven, aldus de initiatiefnemers.

 

 Jaarlijks wordt 95 kilogram kwik, 2060 ton stikstofoxide en 10 miljoen ton CO2 uitgestoten ook over de beschermde natuur-gebieden, die deels nu al bedreigd worden.

 

Hoewel de centrale al proef draait is er toch nog hoop, dat de vereiste vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet (kortweg de Natuur-vergunning) voor de derde maal niet zal worden goedgekeurd.

 

‘Wij roepen de Duitse autoriteiten op een onderzoek te doen naar de gevaren hiervan voor de Duitse Natura-2000 gebieden. Tevens vragen we hen van de Nederlandse vergunningverleners in een verklaring te eisen, dat dergelijke bedreigingen uitgesloten zijn.”

 

Teken de petitie hier: http://www.bit.ly/1wj9aFe (ctrl klik)