economie

05 sep 2012, 11:11

Minister leert Noordelijke sensorcluster kennen tijdens bezoek aan Hanze Institute of Technology

Demissionair minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal heeft een werkbezoek gebracht aan Sensor Universe en het Hanze Institute of Technology, het HIT in Assen. Dat gebeurde op uitnodiging van de Drentse VVD-statenfractie. Fractievoorzitter Annemarie Pannekoek en de statenleden Henk van de Boer en Albert Kerstholt wilden hun partijgenoot laten zien hoe het sensorcluster in Drenthe en Noord Nederland zich ontwikkelt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Rosenthal werd bijgepraat door onder andere commissaris van de koningin Jacques Tichelaar die tevens voorzitter is van het bestuurlijk platform van Sensor Universe. Tichelaar maakte de minister duidelijk dat Noord-Nederland graag opnieuw in aanmerking komt voor Europese steun om projecten op het terrein van sensortechnologie, healthy ageing, agrifood, watertechnologie en energie voort te zetten. Ook vroeg hij aandacht van de minister voor een andere wens van het Noorden, de uitbouw van de autoweg N233 (over de grens bij Emmen) in Duitsland. Die wordt wenselijk geacht omdat veel noordelijke transportbedrijven gebruik maken van de weg. Daarnaast vestigde de CdK de aandacht op de economische gevolgen voor Stork Fokker in Hoogeveen en de regionale werkgelegenheid als Nederland besluit zich terug te trekken uit het JSF-project.
REGELGEVING
Directeur John van Pol van INCAS3 schetste vervolgens een beeld van de activiteiten van INCAS3 en daarmee de kracht van de regio. Ook informeerde hij de minister over het Nederlands-Duitse project SmartBot, waarbij INCAS3 is betrokken. Han de Ruiter, lid van het college van bestuur van de Hanzehogeschool, luchtte zijn hart bij Rosenthal over de regelgeving waar zijn school mee wordt geconfronteerd rond studenten die uit niet EU-landen afkomstig zijn. De Ruiters kernboodschap: “Mag het wat minder bureaucratisch?”
Directeur Henk de Groot van het Asser bedrijf ILS, dat intelligente sensorgestuurde lessenaars exporteert, maakte Rosenthal deelgenoot van de start van zijn bedrijf enkele jaren geleden en de groei die hij sindsdien heeft doorgemaakt. Hij wees de bewindsman op de vele regels die rond subsidies worden gesteld.

De minister toonde zich onder de druk van de presentaties en de inleidingen. Hij zei toe zijn best te doen waar mogelijk knelpunten en ergernissen weg te nemen.