economie

23 dec 2009, 20:08

Menzis en gemeente Groningen sluiten convenant

Menzis en de gemeente Groningen gaan samenwerken op het gebied van zorg, welbevinden en gezondheid voor inwoners van Groningen. Het betreft projecten die Stadjers ondersteunen zodat zij actief kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving. In februari 2010 tekenen de gemeente en Menzis een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. Het convenant wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar. Gestart wordt met 14 projecten en het convenant voorziet in het opstarten van nieuwe projecten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente wil dat Groningen een stad is waarin iedereen telt. Menzis – de grootste zorgverzekeraar in Groningen - werkt vanuit het principe: elk menz is er één. Logisch dus dat deze partijen elkaar hebben gevonden in projecten waarin de mens centraal staat. Stadjers moeten het gevoel krijgen ‘thuis’ te zijn in de eigen wijk. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de kwetsbare groepen. De projecten zijn verdeeld over drie thema’s: iedereen doet mee; gezond worden, zijn en blijven; en de juiste zorg op de juiste plaats.

Sommige projecten zijn in voorbereiding; andere lopen al een tijdje. Zoals Bewegen in de bijstand. Met dit project worden bijstandsgerechtigden in de gemeente gestimuleerd om meer te bewegen en sporten. Doordat zij actiever worden, verbetert hun gezondheid, voelen zij zich zelfverzekerder en wordt de drempel om deel te nemen aan de samenleving lager.

Een ander voorbeeld is de speciale aandacht voor mantelzorg die steeds belangrijker wordt. Nu al verleend 1 op de acht Nederlanders een vorm van mantelzorg aan een ander die extra zorg of aandacht nodig heeft. Gemeente en Menzis willen in Groningen de mantelzorg een concreet gezicht geven. Bjvoorbeeld door betere bewustwording maar ook door praktische ondersteuning van mantelzorg in de praktijk.

Het project Bslim loopt al een tijdje. Spelers van FC Groningen gaan hierbij de wijk in om kinderen aan te zetten tot meer sporten. Zo wordt bijgedragen aan de oplossing van het groeiende probleem van overgewicht onder de jeugd. De veertien projecten tezamen vormen een mooi pakket waarmee stadjers worden ondersteund op een breed gebied van zorg en welbevinden.