economie

23 jul 2010, 10:10

Meer jonge Wajongers in Groningen

Groningen telt meer jonge Wajongers dan het Nederlandse gemiddelde. In Groningen heeft 2,2 procent van de mensen tussen de 15 en 65 een Wajonguitkering, wegens arbeidsongeschiktheid. Landelijk ligt dit percentage op 1,7 procent. De Wajong-uitkering is er voor mensen die voor hun zeventiende of tijdens hun studie ziek zijn geworden of gehandicapt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat antwoordt het stadsbestuur op vragen van de PvdA. Deze partij las ‘verontrustende berichten’ in de krant dat er in het Noorden een groot aantal jongeren in de Wajong zit in vergelijking met de rest van Nederland.

Dat er veel Wajongers zijn, betekent volgens het stadsbestuur niet automatisch dat er veel jongeren thuis zitten met een uitkering. “Wajongers die in het noorden van het land wonen, zijn vaker aan het werk dan degenen die in het westen wonen, respectievelijk 29 procent en 24 procent in 2006. Het gaat vooral om werk via de Wet Sociale Werkvoorziening”, aldus de gemeente.

Waarom er zoveel jongeren in de Wajong zitten, moet verder worden onderzocht. Een mogelijke verklaring is de werkloosheid in het Noorden. Die is structureel hoger dan in andere delen van Nederland. Wanneer er volop werk is dan is een lichte handicap minder snel een belemmering voor het vinden van een baan, dan wanneer werkgevers ruime keuze hebben uit werkzoekenden.