economie

26 aug 2010, 09:09

Max van den Berg stuurt brandbrief voor stageplaatsen bouwsector

Commissaris van de Koningin Max van den Berg van Groningen heeft, als voorzitter van de Noordelijke Regieraad Bouw (NRB), een brandbrief gestuurd aan onder meer gemeenten waarin hij oproept procedurele obstakels bij geplande bouwprojecten uit de weg te ruimen. Doordat veel bouwprojecten stil liggen, kunnen leerlingen geen ervaring opdoen in de bouw, en ook hun vereiste kwalificaties niet halen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de NRB ligt het feit dat een groot aantal bouwprojecten niet van de grond komt niet alleen aan de economische crisis, maar ook aan vertraging door bureaucratische procedures. Van den Berg vindt het zorgelijk dat er zo weinig stageplekken beschikbaar zijn, omdat er vanwege de vergrijzing op korte termijn veel medewerkers zullen uitstromen.

De brandbrief van Van den Berg is gericht aan gemeenten, provincies, waterschappen, en woningcorporaties in Noord-Nederland. De NRB overweegt een interventieteam in te stellen dat opdrachtgevers bijstaat bij het uit de weg ruimen van bureaucratische obstakels.