economie

27 sep 2010, 20:08

Max van den Berg: ‘Healthy Ageing’ kan economie Groningen impuls geven

'Healthy Ageing biedt kansen in het Noorden en daarom hebben wij healthy ageing opgenomen als een van de belangrijkste pijlers van economische groei voor Noord-Nederland.' Met deze woorden opende Max van den Berg, in zijn rol als voorzitter van het SNN, de Healthy Ageing week in Images/ het Forum in Groningen. De Healthy Ageing week, waarin wetenschappers, journalisten, politici, studenten, bedrijven, zorgprofessionals en burgers elkaar ontmoeten om kennis te delen en contacten te leggen over het thema 'gezond ouder worden', is georganiseerd vanuit het Akkoord van Groningen, in samenwerking met het Healthy Ageing Network

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Noord Nederland. Het Akkoord van Groningen is de structurele samenwerking tussen de kennisinstellingen Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen. Het Akkoord heeft als doel om Groningen als kennis- en innovatiestad in Noord-Nederland te positioneren en te versterken. Dat gebeurt op twee thema's: Energy (Valley) en Healthy Ageing.

Proeftuin voor Europa


Groningen, Fryslân en Drenthe willen de noordelijke economie laten groeien door in te zetten op kennis, kennisoverdracht en samenwerking tussen overheden, kennis-instellingen en het bedrijfsleven. Een van de sterke economische groeimotoren hiervoor is het kenniscluster 'healthy ageing' ofwel 'gezond ouder worden'.
Noord-Nederland loopt op het gebied van kennis, ervaring en de mensen voorop waar het gaat om innovatie en onderzoek op het vlak van 'gezond en actief ouder worden'. Daarmee kan het Noorden zich profileren als 'Proeftuin voor Europa'.

 

Naar 'gezond ouder worden' wordt door UMCG, RUG en aangesloten partijen uit het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) veel onderzoek gedaan op de gebieden Life Sciences, Food & Nutrition, Medical Technology, Care & Cure en Healthy Lifestyle.


Zo wordt onderzoek verricht naar vaccins en therapeutica, houdt men zich bezig met de ontwikkeling en productie van voedingsnutriciënten met een gezondheidsversterkende werking en worden bijvoorbeeld voorwerpen, apparaten of stoffen ontwikkeld die bedoeld zijn voor (betere) diagnose of behandeling van stoornissen, verwondingen en beperkingen. Hieronder vallen zaken als röntgenapparatuur en infuuspompen, maar ook rolstoelen en gehoorapparaten.

Naast healthy ageing zijn ook energie, sensortechnologie, watertechnologie en agribusiness de speerpunten in het economisch beleid van Noord-Nederland.