economie

30 mrt 2010, 21:09

Martiniziekenhuis Groningen samen met vijf andere ziekenhuizen in combinatie: ‘Santeon’

Fatma Koser Kaya, Tweede Kamerlid voor D66, heeft de nieuwe naam van de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen onthuld. Vanaf nu werken Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Catharina-ziekenhuis Eindhoven, Martini Ziekenhuis Groningen, Medisch Spectrum Twente Enschede, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam en St. Antonius Ziekenhuis Utrecht, Nieuwegein steeds intensiever met elkaar samen onder de naam Santeon. Elk ziekenhuis houdt zijn vertrouwde naam en identiteit. Het nieuwe kwaliteitsmerk Santeon is een ondersteunend merk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fatma Koser Kaya, Tweede Kamerlid voor D66, heeft de nieuwe naam van de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen onthuld. Vanaf nu werken Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Catharina-ziekenhuis Eindhoven, Martini Ziekenhuis Groningen, Medisch Spectrum Twente Enschede, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam en St. Antonius Ziekenhuis Utrecht, Nieuwegein steeds intensiever met elkaar samen onder de naam Santeon. Elk ziekenhuis houdt zijn vertrouwde naam en identiteit. Het nieuwe kwaliteitsmerk Santeon is een ondersteunend merk.

Door de nieuwe zorgwet van 2006 werd de positie van verzekerden versterkt. Er ontstonden collectieven van verzekerden met een landelijke organisatie en spreiding. Dit betreft ondermeer patiëntenverenigingen, bedrijven, maar ook instellingen als de FNV. Instellingen die landelijk werken en overal in Nederland kwalitatief hoogwaardige zorg eisen. Om antwoord te kunnen geven op deze ontwikkelingen, hebben de zes topklinische ziekenhuizen zich in 2005 verenigd. Vanaf vandaag werken zij samen onder de naam Santeon.

Santeon staat voor de hoogste kwaliteit van zorg, veiligheid, gastvrijheid en innovatie. Maarten Rook, voorzitter van de vereniging: “Onze samenwerking concentreert zich vooral op kwaliteit en veiligheid; zo werken wij gezamenlijk aan een veiligheidsmanagement systeem, en werken wij samen met zorgverzekeraars aan een systeem voor het meten en analyseren van klantervaringen in de zorg. Daarmee kun je nagaan welke ziekenhuizen het goed doen, en binnen ziekenhuizen welke afdelingen. Het is een belangrijk instrument om met elkaar en op transparante wijze te werken aan het verbeteren van de kwaliteit.” De samenwerking werpt ook op andere gebieden vruchten af. Zo wisselen de artsen en beroepsbeoefenaren van de ziekenhuizen nieuwe behandelingen en voorbeelden van geslaagd toegepast wetenschappelijk onderzoek uit. Binnen de ziekenhuizen, worden alle dossiers van overleden patiënten door een externe commissie extra beoordeeld op vermijdbare incidenten. Daarnaast bouwen de ziekenhuizen aan een uitwijkcentrum voor automatisering en werken ze toe naar een elektronisch patiëntendossier. Tenslotte mogen alle Santeon ziekenhuizen het keurmerk Topwerkgever voeren en onderzoeken ze samen met Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) hoe ze verpleegkundig personeel nog beter kunnen aantrekken en behouden.

Cynthia Vogeler, manager Gezond Leven bij de Consumentenbond: "Het samengaan van deze ziekenhuizen is wat de Consumentenbond betreft een uitgelezen kans om consumenten meer kwaliteit, transparantie en veiligheid te gaan bieden."

De Vereniging Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN), de branchevereniging van verpleegkundigen in de zorg is vooral enthousiast over de mogelijkheden die het biedt voor opleidingen en professionele arbeidstevredenheid. Atie Schipaanboord, directeur Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: “De samenwerking tussen de zes ziekenhuizen is een prima initiatief. Het biedt kansen om de ervaringen van de professionals uit te wisselen in het verbeteren van de patiëntenzorg en voor het creëren van een goede werkomgeving voor de verpleegkundigen. Al tijdens het project Excellente Zorg hebben de ziekenhuizen laten zien dat samenwerking leidt tot inspiratie en innovatie en dit leidt tot betere kwaliteit van zorg."

Het Santeon woordmerk is afgeleid van sanitas /santé (gezondheid) en Pantheon (naam van een tempel in Rome voor alle gezindten, met de eerste koepel ter wereld). De blauwe en groene cirkels in het Santeon beeldmerk staan voor medische excellentie. De paarse, rode en oranje cirkels voor mensgerichtheid. Wanneer de cirkels samenkomen, ontstaan nieuwe vormen en kleuren. Dit is de vernieuwing waar Santeon constant naar op zoek is.