economie

25 mei 2009, 09:09

Martini Ziekenhuis heeft zelf flinke operatie achter de rug

Het Martini Ziekenhuis i Groningen heeft zelf een flinke operatie achter de rug. Dat was nodig voor de invoering van een nieuwe ‘Zorginformatiesysteem’’ dat in één keer is ingevoerd. In zes maanden tijd zijn in het Martini Ziekenhuis de bestaande zorgsystemen voor bijvoorbeeld patiëntenregistratie en spreekuurplanning vervangen voor één nieuw systeem. Met het nieuwe systeem, EZIS van Chipsoft, is het ziekenhuis goed voorbereid op de toekomst en kan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) verder vorm krijgen. Daarnaast zijn de processen op de Spoedeisende Hulp en het Brandwondencentrum gedigitaliseerd en wordt daar nagenoeg papierloos gewerkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ten behoeve van het nieuwe systeem zijn ongeveer 1500 medewerkers opgeleid en ruim 2000 pc’s onder handen zijn genomen. Ongeveer 25.000 manuren zijn in het project gestopt, van specialisten, verpleegkundigen tot ICT- ondersteuning waarbij het ziekenhuis van vijf systemen naar één is gegaan.

Elektronisch Patiënten Dossier


Voor de specialismen is een algemeen basis EPD ingevoerd. Een aantal specialismen gaat al een stap verder, zij kunnen bijvoorbeeld werken met intelligente vragenlijsten. Bij het specialisme Orthopedie neemt het systeem je, afhankelijk van de antwoorden die de patiënten geven, mee in de vragen die aan de patiënt gesteld moeten worden. De lijst sluit bij een bepaald antwoord bepaalde zaken automatisch uit of laat juist bepaalde vragen zien.
Directeur ICT André Rijssenbeek: “Alle informatie is in één digitaal dossier beschikbaar. Elke specialist kan in één oogopslag zien welke informatie (uitslagen, onderzoeken, behandelingen) over een patiënt beschikbaar is. Daarnaast geeft het nieuwe systeem het Martini Ziekenhuis een goede waarborg in de ondersteuning van alle zorgprocessen. Voor een ziekenhuis is het van groot belang dat een systeem betrouwbaar is en dat het is toegerust voor toekomstige ontwikkelingen.”

Papierloos


Op de Spoedeisende Hulp (SEH), de operatiekamers en het Brandwondencentrum is het Patiënt Data Managementsysteem (PDMS) ingevoerd dat de patiënt ‘bewaakt’. Het systeem registreert en verzamelt continu de gegevens van vitale parameters, het monitort de situatie van de patiënt. Het integreert binnen één systeem alle behandelplannen, dagverslagen, ordercommunicatie, scorelijsten, het medicatie- en infuusbeleid, de vochtbalansen en trends, en toont deze informatie op overzichtelijke wijze aan de artsen en verpleegkundigen. De SEH en het Brandwondencentrum zijn hiermee nagenoeg papierloos geworden.

Verbeteringen zorgproces


Verder biedt het nieuwe systeem een aantal verbeteringen in het zorgproces. Zo verlopen de labaanvragen, bloedaanvragen en aanvragen voor röntgenonderzoeken nu elektronisch in plaats van op papier. De spoedeisende hulp (SEH) werkt met het Triagesysteem, dat nu ook elektronisch verloopt. Via een kleurcodering wordt de mate van spoed waarmee een patiënt geholpen moet worden, op de pc weergegeven.