economie

27 jul 2018, 10:10

Martini Ziekenhuis en Certe gaan komende jaren beter samenwerken

Martini Ziekenhuis en Certe gaan komende jaren beter samenwerken

Het Martini Ziekenhuis en laboratoriumorganisatie Certe gaan de komende jaren beter samenwerken als het gaat om diagnoses van ziekten. Er is een meerjarenovereenkomst gesloten voor de dienstverlening van Certe aan het ziekenhuis. In die afspraken staat precies wat het ziekenhuis van Certe verwacht aan medische diagnostiek en bijbehorende adviezen en welke diensten Certe aan het ziekenhuis gaat leveren op het gebied van klinische chemie en microbiologie.
 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De partijen hebben elkaar in de afgelopen periode inzicht gegeven in kosten, belangen en verwachtingen. Hierdoor hebben ze goede afspraken kunnen maken over de kwaliteit tegen een reële prijs. 

Voorheen waren de onderlinge afspraken volgens het ziekenhusz voornamelijk gericht op prijs. Peter Littooij CFO Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis: “Met deze nieuwe afspraken kunnen we ons beide concentreren op de kwaliteit van de patiëntenzorg, waarmee we diagnostiek voor veilige en doelmatige zorg op tijd en juist in kunnen zetten. We houden wederzijds inzicht in vraag en aanbod, kosten, prijs en kwaliteit. We sluiten hierbij volledig aan op de contracten die met de zorgverzekeraars zijn gesloten over doelmatige zorg.”

Volgens Harjan van Dam, bestuurder van Certe, dragen Certe en het Martini Ziekenhuis samen bij aan een goede en efficiënte patiëntenzorg. “Een goede kwaliteit van diagnostiek gaat mee met medische ontwikkelingen en behoeftes van medisch specialisten Immers ongeveer 70% van de klinische beslissingen wordt door diagnostiek beïnvloed.”

Beide partijen constateren dat intensiveren van de samenwerking noodzakelijk en ook wenselijk is. In dat kader werken Certe en het Martini Ziekenhuis de komende jaren aan een betere werkverdeling.