economie

16 dec 2009, 10:10

‘Marktdag’ voor bouwondernemers op Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde houdt op donderdag 14 januari 2010 een zogenaamde marktdag voor bouwondernemers als voorbereiding op de aanbesteding van de verlenging van de startbaan. De dag is erop gericht om bedrijven of consortia die aantoonbare ervaring hebben met ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur op luchthavens te informeren over de voorgenomen aanbesteding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen Airport Eelde (GAE) werkt momenteel aan de voorbereiding voor de verlenging van de hoofdbaan van 1.800 naar 2.500 meter. Daarbij hoort ook de aanbestedingsprocedure. De procedure zal starten met een selectiefase waarvan de beoogde aankondigingdatum 1 februari 2010 is.
De aanbestedingsprocedure zal op zeer zorgvuldige wijze worden afgestemd op de nog lopende procedures zoals de procedure van de Beslissing op Bezwaar met betrekking tot de aanwijzing van de luchthaven en de bestemmingsplanprocedure.

Met de marktdag op 14 januari wil de luchthaven vooruitlopend op de aanbestedingsprocedure, met de markt van gedachten wisselen over de aard en de omvang van het werk dat wordt aanbesteed, de beoogde contractvorm en de planning en opzet van de aanbestedingsprocedure. De beoogde contractvorm wordt “DBFM Light”. Dit is een contractvorm waarbij de luchthaven aanstuurt op een maximale beschikbaarheid van de baan voor het vliegverkeer en een zo efficiënt mogelijke aansturing van bouw en onderhoud. De markt is hierbij integraal verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de bouw en het onderhoud over een periode van 10 jaar, inclusief de projectfinanciering.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot 11 januari opgeven voor deze marktdag. Op woensdag 16 december verschijnt er in Cobouw - het vakblad voor de bouw – een advertentie waarin bedrijven worden opgeroepen zich aan te melden voor deze marktdag. Niet alleen grote consortia worden opgeroepen om zich aan te melden. De marktdag is ook geschikt voor bouwondernemingen vanuit het midden- en klein bedrijf uit de regio die kansen zien om delen van het werk in onderaanneming uit te voeren.

De marktdag is pre-concurrentieel, ze gaat vooraf aan de toekomstige aanbesteding. Vanuit het oogpunt van transparantie en gelijkheid zal de informatie die is gedeeld met marktpartijen op de marktdag kort daarna openbaar worden gemaakt op www.groningenairport.nl zodat deze voor alle toekomstige inschrijvers van de aanbesteding beschikbaar is.