economie

16 feb 2010, 10:10

Litouwen en Noord-Nederland bekrachtigen economische samenwerking met viering in Martinikerk

Op donderdag 18 februari viert de Litouwse ambassade samen met Noord-Nederlandse ondernemers, bestuurders, ambtenaren en andere genodigden haar jaarlijkse Onafhankelijkheidsdag in de Martinikerk in Groningen. De ambassade wil deze gedeelde viering aangrijpen om de waardevolle economische band tussen Noord-Nederland en Litouwen te bekrachtigen. De Groningse Commissaris van de Koningin en Voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Max van den Berg zal namens de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe, de viering officieel openen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Litouwen viert elk jaar in februari haar Onafhankelijkheidsdag sinds het land zich in 1990 losmaakte van de voormalige Sovjet-Unie.

Vanaf het moment dat Litouwen in 2004 toetrad tot de Europese Unie is de band met Nederland en dan in het bijzonder Noord-Nederland, verstevigd. Volgens ambassadeur Verba is het feit dat beide regio's elkaar beter weten te vinden, mede te danken aan de visie, inzet en creativiteit van vele private en publieke partijen, zoals het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en Nordconnect. Verba hoopt met de gedeelde viering van de Litouwse Onafhankelijkheidsdag een extra stimulans te geven aan de samenwerking, die in Noord-Nederland momenteel al verder gestalte krijgt in veelbelovende projecten op economisch en cultureel